www.dusamoja.sk

duša moja 

  „Byť človekom, to nie je fakt, to je možnosť.“

HURÁ! 

Na dlho pripravovaný a avizovaný workshop 

Tarot ako cesta životom  

sa môžete už prihlasovať, cez tento formulár:  https://forms.gle/VYtniSMUCCZwS9tU8

Teším sa veľmi, že sa v ateliéri budeme môcť 3 soboty stretávať a každý z nás si počas týchto workshopov bude môcť nájsť jedinečnú, svoju cestu ako sa prepojiť s obrazmi a porozumieť im.

Počet miest je obmedzený a pevne daný kapacitou ateliéru, t.z. že sa budeme stretávať v úzkom kruhu max. 8 osôb. Preto ak by ste sa radi preskúmali túto cestu a máte záujem, odporúčam prihlásiť sa čím skôr.  

Cena za jednotlivé workshopy á 45,-- Eur,  je možné sa zúčastniť len jedného vybraného termínu. Prihláseným účastníkom zašlem údaje k úhrade.  

Libuška Horáková, bude sprevádzať touto cestou. Libuška, si našla  svoju cestu k tarotu, ktorú nám aj priblíži a k obsahu workshopov a k tarotu napísala toto: 

Doprajme si jedinečný pohľad do sveta tarotu. Nechajme pokojne plynúť čas okolo nás. Zastavme sa a pokúsme sa urobiť vhľad do svojho vnútra a uvedomiť si seba na ceste, po ktorej kráčame. Naučme sa pomocou tarotu rozumieť míľnikom a zastávkam na našej životnej ceste.

TAROT predstavuje symbolickú cestu životom, na ktorej poznávame seba, hľadáme svoje miesto vo vonkajšom svete a smerujeme k sebarealizácii a vnútornej rovnováhe. Navonok sa tarot prezentuje kartami, ale podstatou sú obrazy archetypov, s ktorými sa môžeme svojim vlastným spôsobom identifikovať v rôznych etapách a udalostiach života. V tarote stretávame nadčasovú múdrosť a získavame možnosť pýtať sa, skúmať, porozumieť, uvedomiť si a prijať samých seba a svoju cestu. Pre každého je táto cesta jedinečná.

S tarotom u Renky sa stretneme viackrát. Stretnutia budú na seba nadväzovať. Obsah predchádzajúceho stretnutia si vždy zrekapitulujeme, takže je možné sa zúčastniť len vybraného termínu.

Budeme sa učiť vnímať obrazy jednotlivých kariet, porozumieť ich posolstvu a toto poznanie budeme spájať s vlastnou intuíciou a uvedomovaním si ako a kde sa nás tieto obrazy a posolstvá dotýkajú. Postupne si vysvetlíme 22 Veľkých Arkán, následne aj 56 Malých Arkán a ich súvislosti. Na každom stretnutí si spoločne rozoberieme konkrétne ukážky výkladov a každý účastník bude mať možnosť "vyložiť" si svoje "karty". V tarote nájdeme cenného pomocníka, ktorý nám pomôže hlbšie pochopiť naše úlohy a životné krízy, rovnako ako zážitky šťastia vo všetkých súvislostiach.

Prvé stretnutie bude venované tarotu ako celku a jeho štruktúre, povieme si akým spôsobom s nami môže tarot komunikovať, čo nám jeho obrazy povedia a čo nám nepovedia. Vysvetlíme si rozdelenie Veľkých Arkán na časti, ktoré zodpovedajú jednotlivým etapám alebo stavom v našom živote a dotkneme sa jednotlivých základných významov.

Druhé stretnutie bude zamerané na hlbšie skúmanie významov Veľkej Arkány vo vzťahu k prelomovým štádiam a zmenám v živote. Povieme si tiež ako zistiť svoj životný symbol duše, ktorý vyjadruje našu duchovnú podstatu a vnútornú energiu a tiež aký je náš životný symbol osobnosti, ktorý naznačuje ako sa prejavujeme v okolitom svete a ako nás vníma okolie. Vysvetlíme si základnú štruktúru Malej Arkány.

Tretie stretnutie bude venované podrobnému vnímaniu významov Malej Arkány v súvislosti s našimi každodennými životnými udalosťami. V jednotlivých kartách Malej Arkány budeme hľadať odraz Veľkých Arkán a sledovať vplyv štyroch živlov (oheň, voda, vzduch, zem). Ukážeme si viaceré spôsoby výkladu tarotu a pripomenieme si dôležité etické zásady pri práci s tarotom.

Termíny stretnutí:

15. 4. 2023 – od 13:00 do 17:00 hod.

22. 4. 2023 – od 13:00 do 17:00 hod.

06.05. 2023 – od 13:00 do 17:00 hod.

Teší sa na vás Libuška a Renka.


Darčekové poukážky na služby   z ateliéru Duša moja 

 Celoročné darčekové poukážky.  Hodnota poukážky je variabilná.  Poukážka môže byť upravená na všetky služby ktoré ponúkam (autentické fotografovanie, autorské fotografie, prednáška, rodinné akcie, fraktálna kresba, skupinový fraktálny obraz, arteterapia, tvorivé workshopy, jóga smiechu i pre menšie skupiny, či rodiny alebo rodinné oslavy a taktiež i na produkty z e-shopu) alebo vám vytvorím vašu osobnú darčekovú poukážku.  Rada vám poradím s výberom. 


AKTUÁLNA PONUKA

pre bližsie info si tiež prosím pozrite jednotlivé kategórie na stránke

autorská značka 

 duša  moja

spája do jedného celku výsledky mojich tvorivých činností - autorskú výtvarnú fotografiu, autorské šperky a autorské úžitkové predmety z medi, arteterapeutické kurzy, najmä fraktálnu kresbu, taktiež životný koučing prepojený do jedného celku s fotografiou, terapiu orientovanú na prítomnosť, jógu smiechu. 
Vznikla z popudu mojej duše a ako návrat k sebe samej cez všetko tvorivé, čo prechádza mojou bytosťou. V určitej chvíli sa môj život obrátil smerom dovnútra. Spomalil sa a doprial mi tak obrovskú možnosť vrátiť sa k vlastnému bytiu a spojeniu so sebou. Vlastné bytie sa rovná nájsť svoj domov. A ten nie je niekde vo vonkajšom svete, ten si nesiem(e) v sebe. 

Moje sny reprezentujú to, kým som a čo považujem za dôležité. Od detstva som mala veľa snov a časť mojej životnej cesty viedla k ich čiastočnému splneniu. Stalo sa, že som niektoré sny, i keď boli pre mňa dôležité, prestala nasledovať. Stalo sa tak preto, lebo som sa vtedy tak rozhodla, pretože už bolo na čosi neskoro alebo som už na také čosi stará, bola som zaneprázdnená, či nebol ten správny čas....asi to poznáte, že...?

Dnes si to už nehovorím.

Dnes robím to, o čom snívam.

Moje sny sa stávajú skutočnosťou nie preto, že IBA snívam, ale preto, že to predstaviteľné dokážem pretaviť do reality. O snoch iba veľa premýšľam a hovorím, no ciele sú sú v konečnom dôsledku niečo, na čom pracujem, čo má nejaký termín. Sny ma inšpirujú. Ciele však menia môj život.

Sny umožňujú rast mojej predstavivosti. Ciele umožňujú rásť mne.

Paulo Coelho hovorí : "Ľudia sú v každom veku schopní robiť to, o čom snívajú." .

Tým, že mám odvahu nasledovať svoje sny, zisťujem, čo všetko je možné. A teda, je toho naozaj veľa...  

Vznik autorskej značky DUŠA MOJA je toho dôkazom

 ❤️


   Všetko pre úspešný rozvoj

"O čo vlastne ide"?

Jedna z otázok, ktorú mám rada a ktorej osobné zodpovedanie každému, kto sa nad ňou naozaj zamyslí, veľa napovie.

"O čo dnes ide mne"?

Táto otázka nám pomáha posúvať sa, keď sme práve zaseknutí v témach, ktoré nás vyčerpávajú.

V princípe ide o to, aby sme sa dostali do toku svojej vlastnej energie.

Je to zodpovednosť, ktorú máme sami voči sebe.

Ak doprajeme sami sebe to, čo potrebujeme, môžeme byť tak užitoční aj pre svojich blízkych.

Často ide iba o to, zvládnuť rozpor medzi

"o čo ide mne"? a "o čo ide v kontexte (podnik, rodina...)"

Ak zlepšíme komunikáciu,  zlepšíme svet okolo seba. 

Za každým našim prianím, našim cieľom a našim konaním je ukrytá základná potreba, niečo čo je pre nás osobne naozaj veľmi dôležité. Spravidla to nie sú potreby ako nezávislosť, moc alebo bohatstvo. Skôr ide o tie menšie, ako sú bezpečnosť a istota, autenticita/byť sám sebou, pokoj a naplnenie. Jeden z najväčších problémov medzi ľuďmi, či už v súkromí alebo v práci je komunikácia. Komunikácia zameraná na seba, na JA - nie je komunikácia. Často chceme mať najskôr pravdu a až potom sa pozrieme na to o čo ide.Deň čo deň strácame veľa energie, potenciálu a času práve NEkomunikáciou.

"Človek nemôže nekomunikovať"  Paul Watzlawick 

Myslime na to čo máme radi.

Dôverujme tomu, pretože v tom, čo máme radi, spočíva naše nadanie a v ňom môžeme nájsť svoje šťastie.
Kdekoľvek a v akejkoľvek situácii sa budeme nachádzať.  

      nadšenie + cieľavedomosť = úspech  

„Byť človekom, to nie je fakt, to je možnosť.“

www.dusamoja.sk