top of page
IMG_8959.jpg

Červený stan

Moja cesta ma vždy viedla, nie vždy som presne vedela kam. Niekedy som do lesa, keď som nevedela kam a ako ďalej kričala otázku: Kto vlastne som? a naspäť prišla iba ozvena... Zdá sa, že som už konečne pochopila, že mojim poslaním je liečiť - v prvom rade seba. Iba tak môžem podporiť svoje blízke okolie či iných, ktorí o to možno požiadajú. Tak ma moja cesta priviedla k mnohovrstvovému a mnohoúrovňovému tvoreniu nielen vo fotografii ale i v mnohých iných oblastiach. Veď už možno i viete. Niekedy mu v prítomnosti nerozumiem, no vždy ho nechávam tiecť. Niekedy porozumiem až s odstupom času. Lebo jednoducho čas treba nechať plynúť. Dianie v mojom živote mi ukázalo, ako veľmi záleží na tom, či a z akej úrovne tvoríme, či vidíme aj inak ako iba očami. Moja cesta ma viedla aj k splneniu či naplneniu jednej z vízii, ktorú som detailne popísala počas kurzu Business coachingu v Nemecku, kde som si nakreslila a popísala, čomu by som sa s láskou a zo srdca chcela venovať o 5 rokov. Poznáte tento koučingový nástroj, že? Biznis koučing a JA? Aký paradox, však? No a v tom popise a kresbe ale nebolo: zostaň v Nemecku a pracuj v automobilke! Bolo tam konkrétne miesto na Slovensku, miesto na ktorom teraz žijem a v tomto popise bol vytvorený a opísaný priestor pre ženy, kde budú môcť prísť, keď budú hľadať svoj “domov”. Taký ten vnútorný domov, ktorý každá z nás občas hľadá. Kde môže prečkať tie malé smrte, ktoré nás životom sprevádzajú a zázračne opäť stavajú na nohy. Kde môže iba tak spočinúť, ak tak bude cítiť aj v spoločnosti iných žien, ak nie, iba sama so sebou, či spolu so mnou … a … postupne sa táto vízia zhmotňovala, i keď nie vždy tomu všetko nasvedčovalo. Boli dni zúfalé i veselé. Dni plné smútku, trápenia no i dni plné nadšenia a radosti. Dnes na tomto mieste stojí dom, vedľa neho červené indiánske teepee … Trvalo to viac ako 10 rokov.

Moja vízia o priestore

(nielen) pre ženy sa zhmotnila.

O priestore, kde si môže každý, kto to tak cíti zvedomiť, precítiť a možno i začať žiť svoj život v prijatí a pravdivosti. Ten muž či tá žena, ktorí vstúpia do tohto posvätného priestoru sa môžu skrz seba svojim jedinečným spôsobom prepojiť s matkou Zemou, svojim stredom a nebeským Otcom a pocítiť pocit celistvosti. Nie že by sme ho inde nemohli zažiť, veď v princípe celistvosť v sebe máme neustále. Sme vždy a za každých okolností súčasťou niečoho väčšieho, čo nás ľudí presahuje. Tento priestor je podpora pre tých, ktorí možno - zatiaľ - nevedia, aký je to vlastne pocit byť celistvý/celistvá. Už niekoľko desiatok žien a i pár mužov si z tohto magického červeného teepee odnieslo to, čo práve potrebovali, urobili krok či kročisko zo svojej komfortnej zóny smerom k sebe, k spomaleniu, k prítomnosti, zvedomili si silu a potrebu vrúcnej modlitby od srdca a vďačnosť za všetko čo k nám prichádza … Už bez hier na niečo čo nie sme. Sú miesta, kde život plynie … sú miesta, kde sa cítim bezpečne… kde jednoducho som. Kde s láskou a s pokorou počúvam príbehy iných žien, či mužov, vidím ich šťastie, slzy, silu i nehu zároveň … ich dary. Červený stan - od nepamäti spájal a vytváral posvätný priestor hlavne pre ženy. Nastal čas, kedy môže prepojiť nás všetkých, mužov i ženy. Nielen tých vnútorných v každom z nás, ale i tých skutočných. Zarovnanie. Spája zdanlivo nezlučiteľné … Červené teepee pre všetkých čo si prajú vystúpiť aspoň na chvíľu z ruchu každodenných dní, spojiť sa so sebou, mágiou prírody a živlov … Červené teepee je pre mňa symbol, posvätné miesto, kde k sebe ako ženy opäť nachádzame úctu a rozpomíname si aké dary nám život v tele ženy prináša. Priala by som si, aby každá žena, pocítila silu, podporu, prijatie a lásku takého skutočného ženského spoločenstva, ako bolo mne dopriate prežiť s už mnohými ženami, ktoré toto miesto navštívili. Aby každá žena vnímala svoje telo a všetko čo sa s ním spája za posvätné. Aj preto pri mojom dome stojí “červený stan”, do ktorého pozývam práve vás, aby sme mohli spoločne prebudiť k životu to, na čo je červený stan určený i v hmote. Aby sem mohli všetky ženy, ktoré tak budú cítiť, prísť a nájsť podporu, prijatie a lásku ženského spoločenstva.

P1249643.jpg

Červené indiánske teepee pre všetky ženy, ktoré zavolá…kde tvoríme, hráme sa, zdieľame, oddychujeme, načerpávame energiu … tak ako to ženy robili už v dávnych časoch … a my ženy sme sa nezmenili, stále je nám, ženám, v ženskej spoločnosti, kde máme podporu, bezpečie, dôveru a vnímame ženskú prirodzenú silu, najlepšie … tento priestor       je tu pre nás všetky, pre všetky, ktoré si uvedomujú, že síce je mi dobre i v mojej

samote, no keď som v spojení s inými ženami, som v hlbšom spojení so ženskou tvorivou        a magickou esenciou.

Pozývam ťa milá žena, no zároveň i teba milý muž, ak to tak budeš cítiť na miesto, kde sa môžu diať a občas naozaj i dejú zázraky...
 

Spolu so ženami môžu vstúpiť do tohto priestoru i muži, aby sme spoločne tvorili novú zem. Prebudiť a tvoriť seba i skrz oheň, spev, tanec, hlas, bubon, ticho, smiech, zdieľanie, slzy, dojatie i objatie – verím, že nebude iba jedno!

Nech sa deje a nech sa deje v láske, radosti, šťastí, vášni, dôvere a vďačnosti.
 

Keď je čas, je čas ….
 

IMG_9045.jpg

Individuálne i skupinové stretnutia, ktoré môžu byť podporené i tvorivými aktivitami.

Ak s vami toto miesto komunikuje, napíšte mi, zavolajte …

S láskou vás u mňa, v tomto magickom a jedinečnom priestore uvítam!

Je to kúsok môjho sveta a v úprimnej a obyčajnej zvedavosti tu môžete objaviť možno i zatiaľ ešte nepoznaný kúsok toho vášho sveta.

.♡ ❤ ♡ ĎAKUJEM ♡ ❤ ♡.

IMG_9186.jpg
bottom of page