top of page

Čo je fraktálna kresba?

Updated: Feb 8Fraktálna kresba je forma arteterapie a aj diagnostická metóda.

Prostredníctvom línie a farby získavame informácie o svojom vnútornom svete. Máme tak možnosť "vidieť" seba a svoju dušu.

Kreslenie fraktálov nevyžaduje znalosť kreslenia.

Je to liečba umením, ktorá využíva najnovšie poznatky z oblasti psychológie, umenia

a kvantovej fyziky. V dnešnom uponáhľanom svete je veľmi dôležité nájsť si chvíľku pre seba a naučiť sa zrelaxovať telo i dušu. Kreslenie fraktálov je naozaj úžasný spôsob ako sa zahĺbiť do svojho vnútra a ako sa spriateliť so svojím vlastným tichom. Svedomie človeka, aj keď je uspané, tak sa prebúdza práve v tej chvíli kedy nastáva ticho. Ticho, to nie je nedostatok zvuku ako si myslíme. Ticho je priestor do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás. Fraktálna kresba pôsobí na nás ako psychoterapia alebo relaxácia. To znamená, že sa ňou dá ovplyvňovať každý duševný proces v nás, ktorý je zároveň úzko spätý s fyziológiou.

Fraktálna kresba sa kreslí vždy so zatvorenými očami. Následne sa postupne sa vyfarbuje pastelkami podľa presne stanovených pravidiel, ktoré si vyberáme buď so zatvorenými očami alebo intuitívne, podľa druhu fraktálnej kresby.

Kresliac fraktály, sa človek učí lepšie riadiť svoj čas, múdrejšie organizovať svoj život, stanoviť si priority a zamerať sa na to, čo považuje za aktuálnu úlohu, alebo

celoživotnú úlohu. Činnosť, ktorú pri tom vykonávame, zároveň trénuje naše kognitívne funkcie a vplýva na rozvoj jemnej motoriky, zlepšuje schopnosť riešenia komplikovaných životných situácií, bez ohľadu na vek. Farbenie stredných a obzvlášť malých polí, účinkuje ako emocionálny stabilizátor - ukľudňuje a rozvíja trpezlivosť.

Kreslenie fraktálov všeobecne rozvíja kreativitu, intuíciu, trpezlivosť, koncentráciu, sebavedomie, flexibilitu a "ladí" vzťahy s druhými. Uvoľňuje umelecký potenciál, učí nás veci okolo nás a samých seba vidieť novým spôsobom.Čo sú to fraktály?


Túžba po zmysle života rezonuje hlboko v každom z nás. Veríme, že naše životy majú zmysel. Túžime vo svete niečo zmeniť, avšak život je chaotický a nepredvídateľný. Často  aj napriek našej snahe niečo zmeniť, sa nám to nedarí.

Fraktálna geometria pozostáva zo základného originálneho jednoduchého tvaru/vzoru, ktorý sa duplikuje/opakuje znova a znova, tým narastá do zložitosti.  Ak zmeníme pôvodný jednoduchý vzor, zmeníme tým všetky ostatné generácie tvarov.

Paradox chaosu a poriadku existuje v každej oblasti života. Fraktály ukazujú ako chaos  a poriadok spolupracujú. Vytvárajú krásu z jednoduchosti. Deštruktívna energia chaosu vytvára priestor na zmenu, ktorá nám umožňuje sa lepšie spoznať, stať sa silnejší. Núti nás objavovať náš vlastný potenciál, zmysel života. Učí nás ako nachádzať nové spôsoby  s jasným zámerom, slobodne sa rozvíjať, tvoriť úžasné veci   i v zložitých situáciách. Žiť nadšene a prosperovať.

Fraktálnej geometrii sa podarilo vystihnúť iný druh krásy, než je dokonalá krása ideálnych útvarov klasickej geometrie. Krása fraktálov spočíva v krehkej harmónii medzi pravidelnosťou a náhodilosťou. V tejto harmónii spočíva aj krása prírody.  Nekonečným množstvom fraktálov nás príroda obdarováva v zimnom období v podobe nádherných, no chladných bielych chumáčikov. Je to čas, kedy príroda spomalí svoj cyklus a naberá novu silu pre ďalší začiatok. I my, ak chceme urobiť životnú zmenu, ktorá nás má viac priblížiť k sebe, musíme najskôr spomaliť, stiahnúť sa z rutinného diania   a naladiť sa na svoje skutočné Ja. To nám pomôže načerpať nové sily pre nové začiatky. Fraktály môžme pozorovať v dažďových pralesoch, v moderných oblastiach lekárskeho výskumu, filmoch a po celom svete v bezdrôtových komunikačných sieťach. Najväčším tajomstvom prírodného dizajnu je podivne vyzerajúci tvar, o ktorom sme možno nikdy nepočuli, je však všade okolo nás, krivoľaká opakujúca sa forma, ktorá sa nazýva fraktál. Fraktály sú v našich pľúcach, obličkách, cievach, ale i v kvetoch, rastlinách, klimatickom systéme, v rytme srdca, v samotnej podstate života. 


Zistiť, ako fungujú, si však vyžadovalo matematika, ktorý by sa vysporiadal so starými predsudkami o podivných prírodných formách. Bol ním Benoit Mandelbrot.  Nepracoval   s rovnicami, ale s obrazmi, robil to celý život. Dokázal vidieť veci, ktoré nikto iný nepredpokladal, až kým na ne neupozornil. Tvrdil, že veľa prírodných tvarov sa dá matematicky opísať vďaka fraktálom. Toto slovo použil na pomenovanie kostrbatých tvarov. Vďaka nemu mohli ľudia uvidieť tvary, ktoré boli vždy okolo nich, no zdanlivo neviditeľné. Neviditeľné sa zrazu stalo viditeľným. V chaose sa objavil poriadok. Mandelbrot tvrdil, že fraktál možno vytvoriť z jednoduchého tvaru, ak ho opakovane rozdelíme na menšie kúsky. Carpenter sa rozhodol túto teóriu vyskúšať v počítačovej grafike. Za 3 dni sa mu podarilo vytvoriť pohoria. Metóda bola jednoduchá. Začínate s krajinou vytvorenou z veľkých trojuholníkov. Potom každý z nich rozdelíte do ďalších štyroch trojuholníkov. To sa opakuje znova a znova. Matematici to nazývajú interakcia, je to základ fraktálnej geometrie. Obrázky, ktoré takto počítačovo vznikli boli úchvatné. Tým sa otvoril nový svet pre tvorbu animovaných filmov. Carpenter túto metódu využil pre vytvorenie planéty v Star Trek II. Bol to prvý celovečerný film vytvorený počítačovou grafikou.


Film 

Fraktály - Hon na skrytou dimenzi

 ak máte 53 minút, pozrite si film o fraktáloch

TU: 


Fraktál je geometrický objekt, ktorý má nasledujúce vlastnosti:

je sebepodobný- znamená to, že ak daný útvar pozorujeme v akomkoľvek merítku či rozlíšení, pozorujeme stále opakujúci sa určitý charakteristický tvar (motív); máva na prvý pohľad veľmi zložitý tvar, ale je generovaný opakovaným použitím jednoduchých pravidiel. Fraktály sú na prvý pohľad najzložitejšie geometrické objekty, ktoré súčasná matematika skúma, majú však často prekvapivo jednoduchú matematickú štruktúru. Termín fraktál použil ako prvý matematik Benoît Mandelbrot v roku 1975.  Pochádza z latinského fractus -- rozbitý, lomený, rozlámaný.Ľudia sa na svet pozerali komplexne okrem Mandelbrota. Čo pôsobilo zložito nematematicky. Mandelbrot sa nezamýšľa nad tým, čo vidí, ale čo viedlo k vzniku toho čo vidí. Nekonečné opakovanie dáva fraktálom jednu z ich charakteristický vlastností, čo matematici nazývajú sebe podobnosť. Pomocou fraktálov môžeme presne merať prírodné tvary a robiť výpočty, ktoré môžu byť aplikované na všetky formy od povodí riek až po pohyb oblakov. Všetky živé dynamické systémy, ktoré matematika považovala za matematicky neopísateľné sa pomocou fraktálov dajú nie len matematicky merať, ale i pochopiť.

Vedec Dan Winter zistil, že fraktál je nekonečná kompresia. Ak fraktál stále približujete dostanete rovnaký tvar. Pokiaľ sa chcete priblížiť k centru do nekonečna je riešením pomer zlatého rezu. Fraktalita je jediná cesta pre riešenie času a priestoru.


O metóde fraktálnej kresby

Metóda fraktálnej kresby je novou  formou arteterapie čiže terapie umením. Jej autorkou je Tanzília Zakirovna Polujachtova, klinický a rodinný psychológ, ktorá žije a pôsobí  v Rusku v Jekaterinburgu. Po dlhých rokoch skúmania vplyvu línie a farby na ľudskú psychiku vytvorila Fraktálnu metódu analytickej diagnostiky, prognózy a korekcie človeka.

Fraktálna kresba je forma arteterapie a aj diagnostická metóda.

Prostredníctvom línie a farby získame informácie o svojom vnútornom svete. Budeme mať možnosť "vidieť" seba a svoju dušu.

Kreslenie fraktálov nevyžaduje znalosť kreslenia.

Je to liečba umením, ktorá využíva najnovšie poznatky z oblasti psychológie, umenia    a kvantovej fyziky.V dnešnom uponáhľanom svete je veľmi dôležité nájsť si chvíľku pre seba a naučiť sa zrelaxovať telo i dušu. Kreslenie fraktálov je naozaj úžasný spôsob ako sa zahĺbiť do svojho vnútra a ako sa spriateliť so svojím vlastným tichom. Svedomie človeka, aj keď je uspané, tak sa prebúdza práve v tej chvíli kedy nastáva ticho. Ticho, to nie je nedostatok zvuku ako si myslíme. Ticho je priestor do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.Fraktálna kresba pôsobí na nás ako psychoterapia alebo relaxácia. To znamená, že sa ňou dá ovplyvňovať každý duševný proces v nás, ktorý je zároveň úzko spätý s fyziológiou.
KURZY

aktuálne poskytujem: 

aj online INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE a online VZDELÁVANIE cez rôzne, bežne dostupné online platformy.Na kurze ÚVOD do metódy Fraktálnej kresby - AUTOPORTRÉT DUŠE účastníci získajú vlastnú skúsenosť s technikou a kreslíme prvú "iniciačnú" kresbu (tkzv.autoportét duše). Prostredníctvom línie a farieb získajú informácie o svojom vnútornom svete. Dá sa povedať, že prvýkrát majú možnosť "vidieť" seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia "iniciačnej" kresby sa zúčastnení učia kresliť korekčné (terapeutické) kresby. Po kurze sú pripravení kresliť vlastný fraktálny cyklus. 


Na kurze UMELECKÝ FRAKTÁL sa naučíme kresliť rôzne druhy umeleckých fraktálov. Farby sú jedným z najlepších nástrojov pre vylepšovanie pamäti a pre schopnosť tvoriť.  Ak pri premýšľaní alebo riešení problémov môžeme a vieme rozlišovať významy pomocou farieb, výsledok nám umožní lepší prístup k informáciám, ľahšie si ich zapamätáme  a nájdeme oveľa väčšie množstvo nápadov. Okruh tém sa okrem toho môže aj rozšíriť. Pre našu myseľ sú farby úžasne dobrou pomôckou. Dovoľujú nám urobiť množstvo vecí, ktoré zvyšujú našu duševnú výkonnosť: zvýrazňovať, organizovať, rozlišovať kategórie, usporiadavať, triediť, analyzovať, učiť sa.... Okrem toho nás neuveriteľne stimulujú  a zapájajú do práce väčšie množstvo mozgových buniek. Tým, že farby sú pre nás  v podstate príťažlivé, nám uľahčujú zapämatávanie.Veľmi pomáhajú kreativite a s farbami sa vždy bavíme. Pri umeleckom fraktáli rozvíjame vnímanie a intuíciu a taktiež nám umožňuje aby sme videli nielen to viditeľné, ale  aj to, čo očami nevidíme. Jedným  z hlavných pravidiel pri kreslení všetkých druhov fraktálov je, že fraktál by mal byť pekný a harmonický - pri umeleckom fraktáli to platí dvojnásobne. Okrem iného sa  pri umeleckom fraktáli zameriavame na spoznávanie a uvedomovanie si vizuálnej reči, na hlbšie vnímanie výtvarných prvkov, princípov ich vytvárania a na rozvoj vnímania, cítenia a zmyslovosti.


Kurz - Kryštálový fraktál mysle je špeciálny kurz kde sa naučíme kresliť tento výnimočný fraktál a zároveň sa naučíme ako pracovať s cieľmi. Tento fraktál sa nekreslí so zatvorenými očami, pri jeho kreslení ale využívame prácu s tlakom, umiestnenie jednotlivých polí a pôsobenie farieb. Pri kreslení tohto typu fraktálu je dôležité si urobiť "inventúru" a vojsť do svojho vnútra. Zastaviť neustále točenie v našich mysliach a reálne si bod po bode preniesť na papier naše myšlienky. O čo konkrétnejšie budú, o to konkrétnejšie sa môžeme zaoberať s plánovaním zmien, ktoré je nutné urobiť pre dosiahnutie konkrétneho cieľa. Krok po kroku si následne pomocou bodov a čiar vytvoríme náš vlastný kryštál mysle, ktorý nás podporí pri dosahovaní určeného cieľa. Farbou, ktorú si zvolíme, tento cieľ podporíme ešte viac, keďže vieme, že farba je informácia, ktorá prechádza celým nervovým systémom a cezeň sa dostáva do iných častí tela. Naše telo sa živí farbou, ktorú absorbuje. Živí sa vibráciou toho, čo vidíme. Určitým výberom farieb je tak možné odstrániť bloky, ktoré bránia voľnému toku energie v tele a aj v živote. Kurzy SÚ vhodné PRE KAŽDÉHO, kto rád kreslí, ale aj pre úplných začiatočníkov a čo je hlavné, nie sú potrebné žiadne predošlé skúsenosti s umeleckým kreslením a ani žiaden talent. Stačí vôľa a chuť kresliť. Na kurz môže prísť každý, kto udrží pastelku v ruke, vítané sú aj deti. Na kreslenie fraktálu máme vyhradné 2 hodiny času. V prípade, že ho nestihnete dokresliť na mieste, nie je problém kresbu dokončiť doma.


ČO si treba PRINIESŤ?

Odporúčam si priniesť vlastné pastelky, aby ste pracovali s rovnakými farbami, ak budete pokračovať doma. Zabezpečte si prosím min. 24 odtieňovú sadu.


KOĽKO ma to bude stáť?

Cena kurzu

Úvod do metódy Fraktálnej kresby - Autoportrét DUŠE je 40 €.  (v cene nie je zahrnutá diagnostika kresieb, diagnostika je v prípade záujmu spoplatnená osobitne,  cena: 40,--Eur)

Cena kurzu umelecký fraktál je 45 €

Cena kurzu kryštálový fraktál mysle je 55 € 

Cena kurzu emocionálny fraktál je 45 €

Cena kurzu fraktálneho cyklu - intuitívny - 150 €

                                               - pokročilý - 170 €

Deti sú vítané, prosím len v prítomnosti rodiča - účastníka workshopu. Workshopy pre deti zatiaľ neorganizujem. 

V cene je zahrnutý potrebný materiál, malé občerstvenie a lektorné.ČO na workshope ZíSKAM?

Pri fraktálnej kresbe sa človek spája s vlastným JA a pomocou pasteliek si dokáže doslova nakresliť svoj svet ...(a vôbec nemusí byť umelec a nemusí vedieť kresliť) a ten nakreslený, aktuálny svet si potom dokáže postupne pomocou terapeutických kresieb aj preniesť do svojej žitej reality. Vytvárame si postupne súlad na všetkých úrovniach nášho bytia. Naučíme sa základné postupy pri kreslení fraktálnej kresby, sprevádzanie počas celého procesu tvorenia, usmernenie pri práci s pastelkami a pri využívaní farbených kombinácií podľa významu farieb. Spoločne sa ponoríme do vlastnej vnímavosti, citlivosti a fantázie. Tvorivým spôsobom budeme objavovať náš umelecký potenciál. Budeme mať možnosť zaujímavo prejaviť či možno aj objaviť náš umelecký potenciál. A čo je najhlavnejšie - každý si vytvorí svoje vlastné energetické fraktálne kresby a bude ich vedieť aj samostatne kresliť, podľa svojich aktuálnych potrieb.


Okrem skupinových foriem vzdelávania poskytujem:

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE a 

online VZDELÁVANIE cez bežne dostupné online platformy. 

prosím dohodnite si termín. 
Comments


bottom of page