Na kurze ÚVOD do metódy Fraktálnej kresby - AUTOPORTRÉT DUŠE účastníci získajú vlastnú skúsenosť s technikou a kreslíme prvú "iniciačnú" kresbu (tkzv.autoportét duše). Prostredníctvom línie a farieb získajú informácie o svojom vnútornom svete. Dá sa povedať, že prvýkrát majú možnosť "vidieť" seba a svoju dušu. Po ukončení kreslenia "iniciačnej" kresby sa zúčastnení učia kresliť korekčné (terapeutické) kresby. Po kurze sú pripravení kresliť vlastný fraktálny cyklus. 


Na kurze UMELECKÝ FRAKTÁL sa naučíme kresliť rôzne druhy umeleckých fraktálov. Farby sú jedným z najlepších nástrojov pre vylepšovanie pamäti a pre schopnosť tvoriť.  Ak pri premýšľaní alebo riešení problémov môžeme a vieme rozlišovať významy pomocou farieb, výsledok nám umožní lepší prístup k informáciám, ľahšie si ich zapamätáme  a nájdeme oveľa väčšie množstvo nápadov. Okruh tém sa okrem toho môže aj rozšíriť. Pre našu myseľ sú farby úžasne dobrou pomôckou. Dovoľujú nám urobiť množstvo vecí, ktoré zvyšujú našu duševnú výkonnosť: zvýrazňovať, organizovať, rozlišovať kategórie, usporiadavať, triediť, analyzovať, učiť sa.... Okrem toho nás neuveriteľne stimulujú  a zapájajú do práce väčšie množstvo mozgových buniek. Tým, že farby sú pre nás  v podstate príťažlivé, nám uľahčujú zapämatávanie.Veľmi pomáhajú kreativite a s farbami sa vždy bavíme. Pri umeleckom fraktáli rozvíjame vnímanie a intuíciu a taktiež nám umožňuje aby sme videli nielen to viditeľné, ale  aj to, čo očami nevidíme. Jedným  z hlavných pravidiel pri kreslení všetkých druhov fraktálov je, že fraktál by mal byť pekný a harmonický - pri umeleckom fraktáli to platí dvojnásobne. Okrem iného sa  pri umeleckom fraktáli zameriavame na spoznávanie a uvedomovanie si vizuálnej reči, na hlbšie vnímanie výtvarných prvkov, princípov ich vytvárania a na rozvoj vnímania, cítenia a zmyslovosti.

Kurz - Kryštálový fraktál mysle je špeciálny kurz kde sa naučíme kresliť tento výnimočný fraktál a zároveň sa naučíme ako pracovať s cieľmi. Tento fraktál sa nekreslí so zatvorenými očami, pri jeho kreslení ale využívame prácu s tlakom, umiestnenie jednotlivých polí a pôsobenie farieb. Pri kreslení tohto typu fraktálu je dôležité si urobiť "inventúru" a vojsť do svojho vnútra. Zastaviť neustále točenie v našich mysliach a reálne si bod po bode preniesť na papier naše myšlienky. O čo konkrétnejšie budú, o to konkrétnejšie sa môžeme zaoberať s plánovaním zmien, ktoré je nutné urobiť pre dosiahnutie konkrétneho cieľa. Krok po kroku si následne pomocou bodov a čiar vytvoríme náš vlastný kryštál mysle, ktorý nás podporí pri dosahovaní určeného cieľa. Farbou, ktorú si zvolíme, tento cieľ podporíme ešte viac, keďže vieme, že farba je informácia, ktorá prechádza celým nervovým systémom a cezeň sa dostáva do iných častí tela. Naše telo sa živí farbou, ktorú absorbuje. Živí sa vibráciou toho, čo vidíme. Určitým výberom farieb je tak možné odstrániť bloky, ktoré bránia voľnému toku energie v tele a aj v živote. 

aktuálne termíny: https://www.dusamoja.sk/aktualne-kurzy/

Kurzy SÚ vhodné PRE KAŽDÉHO, kto rád kreslí, ale aj pre úplných začiatočníkov a čo je hlavné, nie sú potrebné žiadne predošlé skúsenosti s umeleckým kreslením a ani žiaden talent. Stačí vôľa a chuť kresliť. Na kurz môže prísť každý, kto udrží pastelku v ruke, vítané sú aj deti. Na kreslenie fraktálu máme vyhradné 2 hodiny času. V prípade, že ho nestihnete dokresliť na mieste, nie je problém kresbu dokončiť doma.

ČO si treba PRINIESŤ?

Odporúčam si priniesť vlastné pastelky, aby ste pracovali s rovnakými farbami, ak budete pokračovať doma. Zabezpečte si prosím min. 24 odtieňovú sadu.

KOĽKO ma to bude stáť?

Cena kurzu Úvod do metódy Fraktálnej kresby - Autoportrét DUŠE je 35 €.  (v cene nie je zahrnutá diagnostika kresieb, diagnostika je v prípade záujmu spoplatnená osobitne,  cena: 25,--Eur)

Cena kurzu umelecký fraktál je 35 €

Cena kurzu kryštálový fraktál mysle je 45 € 

Cena kurzu emocionálny fraktál je 45 €

Cena kurzu fraktálneho cyklu - intuitívny - 120 €

                                               - pokročilý - 150 €

Deti sú vítané, prosím len v prítomnosti rodiča - účastníka workshopu. Workshopy pre deti zatiaľ neorganizujem. 

V cene je zahrnutý potrebný materiál, malé občerstvenie a lektorné.

ČO na workshope ZíSKAM?

Pri fraktálnej kresbe sa človek spája s vlastným JA a pomocou pasteliek si dokáže doslova nakresliť svoj svet ...(a vôbec nemusí byť umelec a nemusí vedieť kresliť) a ten nakreslený, aktuálny svet si potom dokáže postupne pomocou terapeutických kresieb aj preniesť do svojej žitej reality. Vytvárame si postupne súlad na všetkých úrovniach nášho bytia. Naučíme sa základné postupy pri kreslení fraktálnej kresby, sprevádzanie počas celého procesu tvorenia, usmernenie pri práci s pastelkami a pri využívaní farbených kombinácií podľa významu farieb. Spoločne sa ponoríme do vlastnej vnímavosti, citlivosti a fantázie. Tvorivým spôsobom budeme objavovať náš umelecký potenciál. Budeme mať možnosť zaujímavo prejaviť či možno aj objaviť náš umelecký potenciál. A čo je najhlavnejšie - každý si vytvorí svoje vlastné energetické fraktálne kresby a bude ich vedieť aj samostatne kresliť, podľa svojich aktuálnych potrieb.


Okrem skupinových foriem vzdelávania poskytujem:

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE a 

online VZDELÁVANIE cez bežne dostupné online platformy. 

prosím dohodnite si termín. 


www.dusamoja.sk