top of page
IMG_9872.jpg

Byť človekom nie je fakt, je to možnosť.

Som vyštudovaná lingvistka, v odbore nemecký jazyk a kultúra, prekladateľstvo, tlmočníctvo. Pôsobila som ako pedagóg na UMB v Banskej Bystrici, katedre germanistiky, ako manažérka v cestovnom ruchu, lektorka, prekladateľka, tlmočníčka nemeckého a slovenského jazyka, manažérka pre integráciu cudzojazyčných zamestnancov v korporátnom svete v BRD a okrem pár rokov, kedy som bola zamestnancom korporátnych spoločností, som v princípe viac ako 25 rokov môjho profesionálneho života živnostníčkou. Od svojich 22 rokoch pracujem s ľuďmi a každodenne sa teším z ich úspechov, ktoré ma pri mojej práci naozaj motivujú. V cestovnej kancelárii som svojimi organizačnými, odbornými a jazykovými vedomosťami podporovala nemecky hovoriacich klientov predovšetkým pri ich pobytoch na Slovensku. Neskôr som ako lektorka, na Katedre germanistiky Univerzity Mateja Bela, odovzdávala svoje odborné a jazykové vedomosti študentom, budúcim prekladateľom a tlmočníkom a tiež súkromne jednotlivcom, ktorí sa chceli učiť nemecký jazyk. Nemecky hovoriacich klientov som podporovala na ich ceste v slovenskom jazyku. Moje životné a odborné skúsenosti pri práci s ľuďmi a tiež pedagogické schopnosti a vedomosti, ktoré mám, som mohla realizovať v plnej miere. Počas mojej kariéry som viedla a stále ešte vediem a organizujem kurzy nielen pre jednotlivcov, ale i pre podniky, či pre rôzne organizácie a agentúry, na Slovensku a v Nemecku, či Rakúsku. Okrem ľudského, individuálneho prístupu a odborných vedomostí mi jazyková kompetencia umožňuje zabezpečovať všetky moje služby aj pre nemecky hovoriacich klientov, napr. pre nemecké firmy na Slovensku, ktorým záleží na tom, aby ich spolupracovníci pri osobnom, odbornom a ďalšom vzdelávaní komunikovali výlučne v nemeckom jazyku. Zo spojenia technického a následne humanisticky orientovaného a aj terapeutického vzdelania, doplneného umeleckými aktivitami, predovšetkým v oblasti výtvarnej fotografie a v nezanedbateľnej miere i z mojich životných skúseností, vychádzajú všetky tvorivé činnosti, ktorých výsledky okrem iného môžete vidieť i na tejto stránke, ako aj terapie, stratégie a analýzy, ktoré využívam v mojej práci.

IMG_0196.jpg

Mojou životnou filozofiou je motto:

Byť človekom nie je fakt, je to možnosť.

Človečinu spájam s odbornými ale i životnými skúsenosťami pri práci s ľuďmi už viac ako 30 rokov. Som zakladateľkou slovenskej značky DUŠA MOJA, ktorá spája všetko tvorivé, čo vychádza z mojej duše.

Srdcom a dušou som umelkyňa, fotografka, lektorka Umenia pre zdravie, sprievodkyňa, milovníčka prírody ...

Moje životné poslanie je spojenie komunikácie, umenia a prírody v celistvosti a pravdivosti.

Prirodzene sa v ňom spája všetko to, čo naozaj milujem.

Prinášam svetu, ľuďom a ich dušiam krásu v rôznych podobách: cez tvorivé a sebarozvojové workshopy, terapiu umením a tancom, fotografiu, umelecké predmety, šperky z medi a striebra a tiež i cez krásu slova. Okrem toho stále vediem súkromné jazykové kurzy nemeckého jazyka, prekladám a tlmočím z nemeckého do slovenského jazyka a naopak.

IMG_0256.jpg

Mojím cieľom je objavovať ľudský potenciál
a podporovať ho...

....tak, aby boli rozum a srdce, myslenie a cítenie v jednote a celistvosti. Aby si ľudia dovoľovali tvoriť pre blaho svoje a blízkych zo svojho vlastného zdroja, ktorý je v každom z nás a v princípe je nevyčerpateľný, ak s ním narábame v pravdivosti. Aby sa človek zapájal do činnosti, ktorá jeho život podporuje a nie naopak a tiež aby nerobil niečo čo nevie. Život aby bežal prirodzeným tempom a smerom. Ak tak urobíme, môžeme prežiť prirodzene dlhý život. Nech človek nenúti myseľ a telo robiť to, na čo nie sú obdarené, lebo tak prichádza o energiu, ktorá mu bola pridelená na život.

 

Zároveň mám potrebu zdôrazniť, že nevlastním žiadnu čarovnú paličku, ktorej mihnutím a vyslovením zaklínadla sa zrazu všetko vyrieši.

I ja som IBA človek, ktorý ale vie a môže tým, ktorí za mnou prídu podržať priestor a podporiť ich na ich vlastnej ceste. Niekedy krátko, niekedy dlhšie. Môžu sa o mňa na chvíľu oprieť, možno si potrebujú u mňa na chvíľu oddýchnuť, iba jednoducho zrelaxovať, pozrieť sa na seba a svoje „problémy“ z inej strany či z nadhľadu, nazbierať sily, ošetriť sa a olízať rany, keď treba...

No nič nerobím za nich.

Po ceste človek už kráča sám...

P1249620.jpg

V blízkosti Prievidze mám malý ateliér, kde tvorím, vediem workshopy skupinové i individuálne a v spolupráci s nadšencami pre umenie a krásu prinášam aj do Prievidze rôznorodé aktivity, nielen pre dušu, za ktorými by ľudia inak museli cestovať. S láskou a radosťou spolutvorím s inými ľuďmi, ktorí cítia podobne ako ja alebo cítia, že sa môžeme v spoločnej tvorbe dopĺňať a ponúknuť tak ľuďom omnoho viac.

Pri mojom ateliéri a dome v prírode stojí od minulého roku jedno úžasné indiánske červené teepee, kde srdečne pozývam každého, kto cíti spojenie s prírodou a chce aspoň na chvíľu vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, či vstúpiť do nového, nepoznaného prostredia, v ktorom môže seba uzrieť inak ako v každodennom bytí a kde sa môžu diať a občas naozaj i dejú zázraky.

bottom of page