Cenník

Arteterapia individuálna 

trvanie 80 minút 

Individuálne stretnutia klient- arteterapeut. Prebieha v dôvernom a bezpečnom prostredí v ateliéri v Prievidzi a spočíva z rozhovoru, aktívnej tvorby a následnej analýzy celého procesu alebo diela. Trvanie 80 min. Stretnutia prebiehajú pravidelne raz do týždňa. Zmysluplný celok pozostáva z 10 stretnutí. Sú možné úpravy s prihliadnutím na potreby a záujem klienta (počet stretnutí, cena...).

35€

 Arteterapia skupinová  9x 

9 pravidelných stretnutí po 2 hodiny

Skupinovej terapie sa môžu zúčastňovať dospievajúci a dospelí. Počet účastníkov je obmedzený (max.8 osôb), kvôli vytvoreniu a udržania požiadavky pocitu bezpečia a dôvery.
Stretnutia sú pravidelné, uskutočňujú sa raz do týždňa, v trvaní 2 h. Jeden cyklus spočíva z  9 stretnutí.

Pri konkrétnej požiadavke zadávateľa je možné priebeh a špecifické potreby, program a ciele prispôsobiť konkrétnej skupine. 


150€

Arteterapia s fotografiou - individuálna  

vhodná pre ľudí, ktorí úplne odmietajú iné výtvarné techniky a sú im bližšie realistické obrazy.  Nie je nutné vlastniť fotoaparát, stačí mobilný telefón s fotoaparátom. 

trvanie 80 minút

Individuálne stretnutia klient- arteterapeut. Prebieha v dôvernom a bezpečnom prostredí v ateliéri v Prievidzi a spočíva z rozhovoru, aktívnej tvorby a následnej analýzy celého procesu alebo diela. Trvanie 80 min. Stretnutia prebiehajú pravidelne raz do týždňa. Zmysluplný celok pozostáva z 10 stretnutí. Sú možné úpravy s prihliadnutím na potreby a záujem klienta.


30€

Arteterapia skupinová jednorazová 

závisí od počtu účastníkov, trvania a miesta stretnutia 

dohodou 

Kreatívne kurzy 

Individuálne 

v cene je materiál a pomôcky 

35€/ 2 hod. 

Kreatívne kurzy 

skupinové 

v cene je materiál, pomôcky a malé občerstvenie


25€/2 hod.