top of page
IMG_2549.jpg

Cenník

Umenie pre zdravie

Individuálne stretnutie

35 €

Trvanie - 80 minút

Individuálne stretnutia klient-ja. Prebieha v dôvernom a bezpečnom prostredí v ateliéri v blízkosti Prievidze a spočíva z rozhovoru, aktívnej tvorby a následnej analýzy celého procesu alebo diela. Trvanie 80 min. Stretnutia prebiehajú pravidelne raz do týždňa. Zmysluplný celok pozostáva z 10 stretnutí. Sú možné úpravy s prihliadnutím na potreby a záujem klienta (počet stretnutí, cena...).

Umenie pre zdravie

Skupinové stretnutia 9x

180 €

9 pravidelných stretnutí

po 2 hodiny

Skupinových stretnutí sa môžu zúčastňovať dospievajúci a dospelí. Počet účastníkov je obmedzený (max.8 osôb), kvôli vytvoreniu a udržania požiadavky pocitu bezpečia a dôvery. Stretnutia sú pravidelné, uskutočňujú sa raz do týždňa, v trvaní 2 h. Jeden cyklus spočíva z 9 stretnutí.

Pri konkrétnej požiadavke zadávateľa je možné priebeh a špecifické potreby, program a ciele prispôsobiť konkrétnej skupine.

Umenie pre zdravie

s Fotografiou

Individuálne stretnutie

35 €

Trvanie - 80 minút

Vhodná pre ľudí, ktorí úplne odmietajú iné výtvarné techniky a sú im bližšie realistické obrazy. Nie je nutné vlastniť fotoaparát, stačí mobilný telefón s fotoaparátom.

Individuálne stretnutia klient- ja. Prebieha v dôvernom a bezpečnom prostredí v ateliéri v blízkosti Prievidze a spočíva z rozhovoru, aktívnej tvorby a následnej analýzy celého procesu alebo diela. Stretnutia prebiehajú pravidelne raz do týždňa. Zmysluplný celok pozostáva z 10 stretnutí. Sú možné úpravy s prihliadnutím na potreby a záujem klienta.

Umenie pre zdravie

Skupinové, jednorázové

Dohodou

Závisí od počtu účastníkov, trvania a miesta stretnutia.

Kreativne kurzy

Individuálne

35 € / 2 hod.

Rôznorodé tvorenie, oddych, relax.

V cene je materiál a pomôcky.

Kreativne kurzy

Skupinové

25 € / 2 hod.

Min. počet 3 osoby. V cene je materiál, pomôcky a malé občerstvenie.

Kontakt

Ďakujem za odoslanie!

bottom of page