top of page

Tanečná medicína

Updated: Jan 25
"Telo je miesto, kde musí začať tanečná cesta k celistvosti.

Len keď skutočne obývate svoje telo, môžete nastúpiť na cestu uzdravovania.

Toľkí z nás nie sú vo svojich telách naozaj doma a nie sú tam

ani energeticky prítomní. Nie sme v kontakte so základnými rytmami, ktoré tam žijú.  Žijeme mimo seba - v našich hlavách, spomienkach, túžbach - neprítomní majitelia vlastného majetku."

Gabrielle Roth


Už Platón považoval za najsilnejší sebaspoznávací nástroj umenie hudby a tanca. Hovoril, že tanec a hudba preniká predovšetkým do hĺbky duše a ovplyvňuje ju, že rytmus a harmónia prinášajú človeku dobro a  to spôsobuje, že človek potom aj dobre vyzerá.  

Medzi pohybom a vnútorným stavom človeka existuje silné prepojenie. 

Tanec nám sprostredkováva spojenie s naším telom, ktoré si pamätá a vedie nás ľahko k našej duši.

Ukazuje nám cestu k tomu, kto naozaj sme.

Je to dynamický pohybový, žiada sa mi až napísať, zákon, ktorý sa realizuje v hmote tak, že ak sa ti podarí dostať dušu do pohybu, začne sa sama uzdravovať.Pohyb je podľa mňa zároveň aj liek aj metafora, ktoré sa ku nám dostávajú naprieč cez všetky jazyky, kultúry a vekové skupiny, naprieč časom - aby premenili utrpenie na umenie, umenie na uvedomenie a uvedomenie na akciu.

Mnohí si myslia, že tanec je čosi povrchné. Pozornosť voči telu nás však, naopak, vedie do hĺbky.  Pri tanci prebieha proces, kedy energia a vibrácie, niekedy jemne, niekedy búrlivo zatrasú telom a všetkým jeho bunkami a ono si zrazu rozpomenie na ....všetko. Nie naraz, pekne postupne. No toto všetko neriadi už hlava a myseľ, ale niečo vyššie a zároveň obsiahnuté v nás, v každom jednom z nás. 


Existuje veľa rôznych možností ako sa odreagovať, keď pociťujeme stres, nervozitu, alebo keď máme obavy, či nepokoj na duši.

Tanec je jednou z tých možností a zároveň je to niečo, čo môže vykonávať každý a v princípe vždy.

Je to efektívna forma zbavovania sa nadbytočnej a negatívnej energie, prinášajúca do tela endorfíny, ktoré produkujú radosť a nadšenie.

Pohyb v spojení s tancom je magická vec. Je to neopísateľný pocit pokoja, rovnováhy tela, prepojenia zmyslov a emócií a kontaktu so sebou samým. Každý moment je jedinečný a dôležitý. Nájsť správny kľúč na sebaspoznanie cez pohyb je veľký krok, no o to viac uspokojujúci, keď sme na správnej ceste. Tanec je fascinujúca metóda, ktorá pomáha ľuďom v rôznych životných situáciách.

Sústredí sa na sebareflexiu, objavovanie kreativity, na pochopenie a  vyjadrovanie emócií, pomáha nájsť to niečo špeciálne čo bdie v každom z nás. V momente, keď človek začne tancovať, jeho myseľ sa začne postupne dostávať do pokojnejšieho stavu a začína reagovať na pohyby tela. 

V živote každého človeka sa dejú veci, ktorým často porozumie až spätne. V istých duchovných smeroch sa dokonca učí uzatvárať každý deň spätným pohľadom tak,

že večer pred spaním si prejde človek celý deň, začne od bezprostrednej prítomnosti, teda večerom a pokračuje až do ranných hodín aby tak pred spaním uzavrel svoj deň. Ide tu v princípe o priestor pre vôľu, v ktorom ju môžeme preniesť z bežného spomínania ako iba opakovania minulého k pohybu, hýbaniu nás samých v čase.


Keď sa ja pozerám späť, tak veru udialo sa mnohé a na mnohých úrovniach.

Toľko procesov, ktoré prešli mojím telom, pretože posledné roky som veci začala veľmi meniť a už nevyhľadávam a nezbieram iba informácie, ale vyberám si "tvorivé" workshopy, aby som to, čomu ešte zatiaľ na vedomej úrovni nie celkom rozumiem, cez telo, zážitok a tvorenie pochopila a integrovala.Lektorské kurzy tanečnej medicíny patrili k tým najintenzívnejším aké som zažila.

Absolvovala som ich u Marcely Berith v Domoraji vo Veľkých Karlovicích a lepšiu medicinwomanku si pre seba ani neviem predstaviť. Na lektorských kurzoch bola práve obrovská  dôvera a bytie v spoločenstve žien nosné. I keď tancuje a lieči sa každá v konečnom dôsledku sama, tak ako si to v tom konkrétnom momente naozaj sama sebe dovolí a ako to prenesie do života tiež, ale tú obrovskú oporu a podporu žien si odtiaľ odnáša naozaj každá. My ženy ju potrebujeme, ak ju nemáme nie sme

celistvé - na úrovni ľudského spoločenstva.

Samozrejme je to metóda, ktorá nie je určená iba pre ženy. Je vhodná pre každého, kto má potrebu rozpohybovať nielen svoje telo ale i svoju dušu.Tak aj o tomto je tanečná medicína, ktorá je u mňa nenahraditeľnou súčasťou konceptu Umenia pre zdravie. Využívam ju pri sprevádzaní klientov individuálne i skupinovo. Pretože telo je na to, aby sme uvideli, ako a kde sa nedostatočne vyživujeme tá najlepšia podpora. Ak mu to dovolíme. A ak mu to dovolíme, potom sa môžu diať naozaj veľké veci.

Dokonca až také, že sa nám otvoria cesty, ku ktorým by sme museli kráčať veľmi pomaly a dlho.  Mohla by som vám tu písať ešte dlho na čo všetko je tanec dobrý, čo sa pri ňom môže diať, no myslím si, že slová nenahradia vlastnú a osobnú skúsenosť. Náš pocit je totiž to, čo nás v konečnom dôsledku vždy presvedčí o tom, či niečomu chceme alebo nechceme venovať svoj čas a energiu.

Nie, nie je to iba o myšlienke a slove - je potrebný aj čin.Ak si človek, ktorý hľadá a rozhodol sa nájsť, tak si práve našiel!


Tanečnú medicínu môžeme spoločne zrealizovať i na mieste, ktoré si vy sami zvolíte.

Napíšte mi alebo zavolajte, zladíme sa tak aby sa nielen naše telá ale i naše duše roztancovali.


"Energia sa pohybuje vo vlnách.

Vlny sa pohybujú vo vzorcoch

Vzorce sa pohybujú v rytme.

Ľudská bytosť je iba to,

vlny, vzorce, pohyb, rytmus

nič viac a nič menej,

tanec."

Gabrielle Roth


Comments


bottom of page