top of page

Semináre LADENIE

Updated: Jan 25


Moje rôzne tvorivé cesty viedli k vzniku súboru seminárov, ktorých sa zúčastňujete už od januára 2019 nielen v Prievidzi ale podľa dohody aj v iných mestách na Slovensku či online.

Semináre sú vyvrcholením mojích niekoľkoročných profesných a ľudských stretnutí, ktorých základom boli a ešte aj sú mnohé priateľstvá, pri ktorých prevládala predovšetkým bezpodmienečná dôvera a otvorenosť, posúvanie vlastných hraníc, neutíchajúca zvedavosť, tvorivosť a neustále vzdelávanie sa. Semináre je možné absolvovať aj ako jednotlivec, ale i v skupine. Jednotlivé moduly je výhodné absolvovať v poradí, v akom sú uvedené a v celku.


Témy jednotlivých modulov: 


♥ Pozorná vnímavosť ...samého seba a sveta okolo nás 

♥ Spoznávanie seba samého a starostlivé  zaobchádzanie so sebou

♥ Viem, čo je naozaj dôležité - osobné hodnoty

♥ Osobné hodnoty - žijem svoj život v súlade s nimi?

♥ Potrebné zmeny a ich plánovanie

♥ Získanie nadhľadu - prijatie toho, čo zmeniť nevieme a na čo nemáme vplyv

♥ Sociálne siete a komunikácia

♥ Čo robiť ak strácame rovnováhu
Semináre LADENIE Vám pomôžu lepšie sa spoznať, posilniť osobné ochranné faktory a zdolávať výzvy každodenného života s ľahkosťou a  potrebnou silou. Pretože to, ako sa vnímame, priamo ovplyvňuje náš život, našu prácu a predovšetkým naše zdravie.   

LADENIE je súbor seminárov, ktorý je fascinujúci tým, že keď sa ho naučíme používať, bude nás podporovať počas celého nášho života, bez ohľadu na náš vek a životnú situáciu, v ktorej sa práve nachádzame.

Na seminároch LADENIE sa pomocou účinných cvičení prenesieme okamžite do praxe a naučíme sa posilniť svoju osobnú rovnováhu.Semináre LADENIE sú hlavne zážitkové semináre s napínavými a zaujímavými témami, efektívnymi nástrojmi a postupmi v interaktívnej podobe.   

   

Od teoretických základov sa do praxe presunieme prostredníctvom rôznych relaxačných techník, cvičení, hraní rolí, reflexií a konfrontácií, komunikačných cvičení a rôznych artefiletických a arteterapeutických techník.

Artefiletika je reflexívne, tvorivé a zážitkové pojatie vzdelávania, ktoré vychádza z umenia a expresívnych prejavov, (výtvarných, dramatických, hudobných) a smeruje k sebapoznávaniu prostredníctvom reflektívneho dialógu o zážitkoch z expresívnej tvorby alebo vnímania umenia.
Najdôležitejším cieľom LADENIA je nájsť rovnováhu medzi svojimi vlastnými túžbami a potrebami zároveň v súlade aj s vonkajšími potrebami. Takáto rovnováha posilňuje osobné ochranné faktory, vytvára osobnostné hranice a tým aj vystupovanie a pôsobenie v osobných vzťahoch a taktiež v profesionálnom prostredí.  


LADENIE je jedinečný súbor seminárov zameraný predovšetkým na prevenciu duševného zdravia, udržanie si psychickej stability. 

Je určený pre zdravých ľudí všetkých vekových kategórií.
Radi by ste vy a vaši kolegovia, či priatelia absolvovali semináre LADENIE  v prostredí vám známom?

Zážitkovo - vzdelávacie kurzy a prednášky viem zrealizovať priamo na vašom pracovisku či vo vašom domácom prostredí.

Taktiež je možné si dohodnúť aj individuálne termíny. Comments


bottom of page