www.dusamoja.sk

TOP - Terapia orientovaná na prítomnosť 

Ľudský rozum nedokáže vniknúť do okamihu prítomnosti. Na to je príliš pomalý a ťažkopádny. Je v ňom ale možné vytvoriť si svoj vlastný svet oddelený od skutočného života. Môže sa to zdať pohodlnejšie riešenie, ako žiť vo večnej prítomnosti, preto radšej živoríme vo svojich  myšlienkových výtvoroch. Ale ak žijeme v spomienkach a predstavách, život vlastne ani nežijeme, iba si ho predstavujeme. Neuvedomujeme si to, no naozaj v prítomnosti, dokážeme žiť naozaj zriedka. Väčšinou žijeme a konáme na základe našich predchádzajúcich skúseností a rozhodnutí, teda podľa toho, čo a ako sa nám niekedy osvedčilo alebo neosvedčilo, príp. aj zo strachu z budúcnosti.  Ak človek žije v prítomnosti, ani nepríjemné situácie mu neprinášajú utrpenie. Psychické utrpenie vzniká rozmýšľaním o životnej situácii a porovnávaním. 

TOP nehľadá príčiny vzniku problému. Nekladieme si otázku "prečo?" Vychádza z praxe regresnej terapie, kde vznikla potreba niekedy viesť klienta bez potreby otvárania tráum v minulosti. Práve v takýchto prípadoch je  TOP,  ako  nekauzálna technika,  výborné riešenie.  

Cieľom terapie orientovanej na prítomnosť je zažiť prítomný okamih. 

Keď sa klient dostane do prítomnosti, kde sú ukryté všetky možnosti riešenia, má tento moment uzdravujúci účinok, vzhľadom na problém, ktorý klient rieši. 

Zažiť prítomný okamih, znamená spojiť sa v určitom momente sám so sebou, so svojím skutočným ja, dostať sa do svojho stredu.  Je to oslobodzujúci pocit, ktorý prináša poznanie a sebauvedomenie.

TOP vychádza z predpokladu, že všetko je so všetkým spojené a riešenie sa často nachádza veľmi blízko nás,  v úplných maličkostiach, ktoré prežívame. Vychádzame z toho, že situácie nie sú primárne ani dobré, ani zlé, naše vnímanie závisí len od nášho postoja. Zmenou postoja je možné následne zmeniť aj problematickú situáciu.  

Celé sedenie prebieha formou rozhovoru a pri plnom vedomí klienta.

Dohodnite si termín

www.dusamoja.sk