❤️❤️

Umenie nám pomáha postupne pracovať na našom procese sebapoznania a zdokonaľovania.

"Psychologicky vzaté, je obrovský rozdiel či niekto niekoľkokrát týždenne vedie zaujímavý rozhovor so svojím terapeutom, ktorého výsledok visí niekde vo vzduchu, alebo či sa dlhé hodiny snaží vzpierajúcim sa štetcom a farbami alebo ceruzkou uskutočniť na pohľad niečo celkom nezmyselné... .  ...Chcem aby sa ľudia zaoberali objektívne neznámym materiálom  a jeho subjektívnymi stránkami, ešte nevedomými. Chcem aby ich zasiahla a zatriasla nimi skúsenosť, ktorá potom svojim účinkom dáva väčšiu šírku ich bytosti. " (C.C. Jung) 

Aj cez svoju osobnú skúsenosť viem, že umenie dokáže sprostredkovane liečiť a túto skúsenosť sa snažím  odovzdávať pri svojej práci ďalej.   Cez umenie dokážeme komunikovať. Niekedy nám slová k tomu, aby sme vyjadrili svoje pocity nepostačujú. Farby, ktoré si volíme hovoria o našom momentálnom nastavení. Farby majú svoje duševné substancie. Pri stretnutí s druhým človekom vnútorne každý z nás zachytáva určité dojmy, ktorých kvalita sa vo vonkajšom svete dá prirovnať k farbám. Farby sú vo vonkajšom svete bytostné sily, ktoré sa manifestujú v našej duši ako nálady. 

Irena Brežná vo svojej knihe "nevďačná cudzinka " píše: "...Jazyky sú bytosti. Žijú medzi nami, flákaju sa alebo zvŕtajú, hrmocú, zadŕhajú sa, švitoria. Jazyky živíme a šatíme, takže sú nasýtené alebo obnosené, podvyživené či elegantné. Ak je jazyk hebký, kúpem sa  v ňom  a liečim sa. "

I farby by sme mohli nazvať bytosťami. Veď raz sme odetí elegantne, raz obnosene, raz tak, že žiarime, inokedy sa zlaďujeme so šeďou okolo nás... Obliekame sa spontánne  do farieb svojej aury.  Tak sa môžeme vo farbách našich duši kúpať a liečiť.  Umením a tvorením si môžeme pomáhať  aj sami. Reč a myšlienky majú svoje obmedzenia. Keď sa ocitneme  v situácii, kedy si nevieme rady alebo ani nevieme čo sa    s nami deje, môžeme si takýto stav namaľovať, vymodelovať, zostaviť. Naše vnímanie problému sa zmení a pomôže nám získať nadhľad. Výtvarná činnosť odvádza napätie, odvádzajú sa potlačené veci, môžeme nechať priestor emóciám. V umení sa zároveň nachádzame a strácame. Umenie je tvorenie - tvorenie ktoré pochádza z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha. Umenie je činnosť, ktorá človeku umožňuje vedome ovplyvňovať druhých prostredníctvom istých vonkajších znamení tak, aby  v nich vyvolal alebo oživil pocity, ktoré sám zakúsil. 

 Umenie lieči, pretože naplňuje život krásou.

Prostredníctvom umenia môžeme spájať svet zdravých a chorých. Umelecké cítenie má každý z nás. A že umenie lieči dušu, to už viem dávno. Ale mne ide aj o to, aby sme zviditeľnili  vnútornú krásu o vzájomné obohatenie, o prejavy ľudskosti a úcty.          Pri duševných ale i fyzických problémoch môžeme práve tvorbou a umením prispieť    k tomu, aby sme zabudli    na naše bolesti. Práve vo chvíľach, keď sme nechtiac "vyhostení" do ústrania a možno aj strácame zmysel života môžeme práve vďaka tvoreniu  a vzájomnému stretávaniu zmysel zase nájsť. 

Život bez tvorenia a umenia si neviem predstaviť. Popisujú a dotvárajú naše prostredie, náš život a prežívanie. Rozšírte svoje sebapoznanie aj touto formou objavovania sveta a seba v ňom. 

Verím, že sebapoznanie a jeho podpora prostredníctvom umenia, je cesta ako žiť tvorivý, plnohodnotný a láskavý život, v ktorom viem, aká je moja hodnota a kto som.  Je to odraz mojej osobnej skúsenosti.   

                                 Dovoľte si vyladiť všetko to, čo sa vyladiť túži.

                       Dovoľte si nazrieť do farebných zážitkov duše.


Kráčajme životom a aj pracovným prostredím posilnení a vyrovnaní.