Princípy jógy smiechu

1. Jóga smiechu je jedinečný koncept pri ktorom sa môže smiať každý a to bezdôvodne.   K tomu nepotrebujeme humor, vtipy alebo komédiu. 

2. Smiať sa začíname pomocou smiechocviku v skupine. Očný kontakt a detská hravosť nám postupne pomôžu prejsť z "tréningového" do reálneho smiechu, kedže smiech je nákazlivý. 

3. Dôvod, prečo sa jóga smiechu nazýva jógou je ten, že smiechocviky sú kombinované   s hlbokým jógovým dychom. Naše telo tak prijíma viac kyslíka a my sa cítime vitálnejší     a zdravší. 

4. Koncept jógy smiechu vychádza z vedeckého faktu, že telo nevie rozlišovať medzi simulovaným      a skutočným smiechom. Fyziologický a psychologický prínos je rovnaký. 

5. Jóga smiechu sa môže vykonávať vo fitnes centrách, na školách, na vysokých školách,                     v podnikoch, centrách pre seniorov, vo väzení, nemocniciach, rôznych terapeutických skupinách      a samozrejme ju môže cvičiť - kedže sa jedná v skutočnosti naozaj o cvičenie -  v princípe každý.   

Kontraindikácie: 

 • krvácajúce hemoroidy 
 • prietrž, hovorovo pruh 
 • chronický kašeľ
 • iné akútne symptómy
 • epilepsia
 • ochorenia srdca
 • vysoký krvný tlak
 • inkontinencia
 • vážnejšie psychiatrické poruchy
 • ťažké bolesti chrbtice
 • vysoké štádium tehotenstva alebo rizikové tehotenstvo 
 • ľudia, ktorí podstúpili väčšiu chirurgickú operáciu, by mali počkať aspoň 3 mesiace predtým ako začnú s jógou smiechu 
 • ak máte pochybnosti, konzultujte prosím so svojím ošetrujúcim lekárom Prečo jóga smiechu? 

1. Aby sme dosiahli vedecky dokázaný prínos smiechu, musíme sa smiať minimálne 10-15 minút bez prerušenia. Prirodzene sa samozrejme nesmejeme takto dlho,  väčšinou sa jedná o krátke smiatie, resp. pousmiatie a nie o typ smiechu o aký ide pri jóge smiechu. Takýto krátky smiech nepostačuje  k tomu aby dokázal v našom tele spustiť fyziologické  a biochemické zmeny, ako sa to deje počas jógy smiechu. Kedže pri jóge smiechu smiech trénujeme, môžeme si ho predĺžiť ako len chceme. 

2. Aby sme si dopriali pôžitok zdravotných prínosov smiechu, má byť smiech hlasný      a smiať sa máme pomocou bránice, teda akoby z brucha.  Možno to nie je smiech vhodný do salónov,   ... ale kurzy jógy smiechu ponúkajú chránené prostredie, kde sa môžeme smiať hlasno a od srdca, bez toho aby sme sa blamovali.  

3. Prirodzený smiech závisí od mnohého. A všeobecne nemáme veľa dôvodov, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári, či dokonca srdečný smiech. To znamená, že viac menej prenechávame smiech na náhodu.  Možno nájdeme dôvod k smiechu, možno nie. 

Úplne inak to robíme na kurzoch jógy smiechu. Smiech vôbec nenechávame na náhodu ale vedome sa preň rozhodujeme. Táto cesta je cesta, ktorá nám zaručuje, že si môžeme užívať zdravotné prínosy jógy smiechu.  

 Cieľ jógy smiechu 

Cieľom jógy smiechu je fyzické, emocionálne a psychické uvoľnenie a s tým spojená,  pozitívna "strata kontroly" nad sebou. Niečo takéto zažívame v dospelosti pomerne veľmi málo. Možno iba pri sexe alebo pri tanci. Ďalším a to dlhodobým prínosom je kultivácia nášho odstupu a nadhľadu k životným ťažkostiam, emočné uvoľnenie          a aktivácia prirodzených zdrojov pozitívnej energie. 

Jóga smiechu je predovšetkým výborným nástrojom pri prevencii alebo pre prekonávanie stresu, depresií,  sezónnych smútkov a zmien nálad, syndrómu vyhorenia. Taktiež pomáha k aktivovaniu alebo znovunájdeniu sponntánnej hravosti    a radosti v našom živote a má veľa ďalších prínosov na fyzickej, psychickej, emocionálnej ale aj sociálnej úrovni, čo je  overené množstvom odborných štúdií po celom svete. 


www.dusamoja.sk