Váš úspech je mojou motiváciou 


Môj cieľ je objavovať ľudský a aj firemný potenciál, podporovať ho tak, aby boli rozum  a srdce, myslenie a cítenie zlúčené v  jednote a aby sa tieto energie spojili do úspešne zavŕšených cieľov

Vzdelávaním, tréningmi a koučingom podporujem podniky a jednotlivcov na Slovensku ale aj v zahraničí pri ich tréningových, vzdelávacích a vývojových procesoch, predovšetkým vo firemnom  - organizačnom - personálnom vývoji a cielených tréningoch potenciálu. 

Moje služby dopĺňajú aj  rôzne prednášky a tréningy k rôznorodým témam. 

Od svojich 22 rokoch pracujem s ľuďmi a každodenne sa teším z ich úspechov, ktoré    ma pri mojej práci naozaj motivujú. V cestovnej kancelárii som  svojimi organizačnými, odbornými a jazykovými vedomosťami podporovala nemecky hovoriacich klientov predovšetkým pri ich pobytoch na Slovensku. Neskôr som ako lektorka, na Katedre germanistiky Univerzity Mateja Bela, odovzdávala svoje odborné a jazykové vedomosti študentom, budúcim prekladateľom a tlmočníkom. Moje životné a odborné skúsenosti pri práci s ľuďmi a tiež pedagogické schopnosti a vedomosti, ktoré mám, som mohla realizovať v plnej miere. 

Počas mojej kariéry som viedla a stále ešte vediem a organizujem  kurzy  nielen pre jednotlivcov, ale i pre podniky, či pre rôzne organizácie a agentúry, na Slovensku a v Nemecku.  Okrem ľudského, individuálneho prístupu a odborných vedomostí  z koučingu  mi jazyková kompetencia umožňuje zabezpečovať všetky moje služby aj pre nemecky hovoriacich klientov, napr. pre nemecké firmy na Slovensku, ktorým  záleží na tom, aby  ich spolupracovníci pri osobnom, odbornom a ďalšom vzdelávaní komunikovali výlučne  v nemeckom jazyku.  

Zo spojenia technického a následne humanisticky orientovaného a aj terapeutického vzdelania, doplneného umeleckými aktivitami, predovšetkým v oblasti výtvarnej fotografie a v nezanedbateľnej miere i z mojich životných skúseností, vychádzajú všetky tvorivé činnosti, ktorých výsledky okrem iného môžete vidieť i na tejto stránke, ako aj terapie, stratégie a analýzy, ktoré využívam v mojej práci.  

Som vďačná za prejavenú dôveru a predovšetkým za úspechy mojich klientov. Teší ma, že si moji klienti na ceste hľadania za šťastnejším, spokojnejším, plnohodnotnejším a naplneným životom zvolili ako sprievodcu práve mňa. Vzdelanie:  kurzy, semináre, workshopy a ďalšie vzdelávanie v oblastiach psychológie, arteterapie, sebapoznania, tanečnej medicíny na Slovensku i v zahraničí  - v priebehu rokov 2018-2022.

UMB Banská Bystrica, Slovenská republika - nemecký jazyk a kultúra, prekladateľstvo  a tlmočníctvo 1999-2004

Business Coach, Industrie- und Handelskammer Schwarzwald Baar Heuberg, Villingen Schwenningen, SRN 2017

Terapia orientovaná na prítomnosť podľa Patrika Bálinta, 2018/2019

Lektor jóga smiechu, Praha, 2020

Fraktálna kresba, diagnostická, terapeutická, umelecká, ruka zdravia, analýza -Banská Bystrica 2018/2019

Základy artefiletiky pri práci s dospelým klientom , Bratislava 2018

Základy zlatníctva, Bratislava 2017 

Doplňujúce pedagogické štúdium, Banská Bystrica 2014

Škola fotografie, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava 2009


 


www.dusamoja.sk