O metóde fraktálnej kresby

Metóda fraktálnej kresby je novou  formou arteterapie čiže terapie umením. Jej autorkou je Tanzília Zakirovna Polujachtova, klinický a rodinný psychológ, ktorá žije a pôsobí  v Rusku v Jekaterinburgu. Po dlhých rokoch skúmania vplyvu línie a farby na ľudskú psychiku vytvorila Fraktálnu metódu analytickej diagnostiky, prognózy a korekcie človeka.

Fraktálna kresba je forma arteterapie a aj diagnostická metóda.

Prostredníctvom línie a farby získame informácie o svojom vnútornom svete. Budeme mať možnosť "vidieť" seba a svoju dušu.

Kreslenie fraktálov nevyžaduje znalosť kreslenia.

Je to liečba umením, ktorá využíva najnovšie poznatky z oblasti psychológie, umenia    a kvantovej fyziky.
V dnešnom uponáhľanom svete je veľmi dôležité nájsť si chvíľku pre seba a naučiť sa zrelaxovať telo i dušu. Kreslenie fraktálov je naozaj úžasný spôsob ako sa zahĺbiť do svojho vnútra a ako sa spriateliť so svojím vlastným tichom. Svedomie človeka, aj keď je uspané, tak sa prebúdza práve v tej chvíli kedy nastáva ticho. Ticho, to nie je nedostatok zvuku ako si myslíme. Ticho je priestor do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.
Fraktálna kresba pôsobí na nás ako psychoterapia alebo relaxácia. To znamená, že sa ňou dá ovplyvňovať každý duševný proces v nás, ktorý je zároveň úzko spätý s fyziológiou.

Fraktálna kresba sa kreslí vždy so zatvorenými očami. Následne sa postupne sa vyfarbuje pastelkami podľa presne stanovených pravidiel, ktoré si vyberáme buď so zatvornými očami alebo intuitívne, podľa druhu fraktálnej kresby.

Kresliac fraktály, sa človek učí lepšie riadiť svoj čas, múdrejšie organizovať svoj život, stanoviť si priority a zamerať sa na to, čo považuje za aktuálnu úlohu, alebo celoživotnú úlohu. Činnosť, ktorú pri tom vykonávame, zároveň trénuje naše kognitívne funkcie  a vplýva na rozvoj jemnej motoriky, zlepšuje schopnosť riešenia komplikovaných životných situácií, bez ohľadu na vek. Farbenie stredných a obzvlášť malých polí, účinkuje ako emocionálny stabilizátor - ukľudňuje a rozvíja trpezlivosť.

Kreslenie fraktálov všeobecne rozvíja kreativitu, intuíciu, trpezlivosť, koncentráciu, sebavedomie, flexibilitu a "ladí" vzťahy s druhými. Uvoľňuje umelecký potenciál, učí nás veci okolo nás a samých seba vidieť novým spôsobom.

ww.dusamoja.sk