www.dusamoja.sk

Vedomé a cielené zmeny samých seba vedú k úspešnému konaniu 


                 Svoje služby poskytujem aj pre nemecky hovoriacich klientov, napr. aj pre nemecké firmy na Slovensku, ktorým záleží na tom, aby ich  spolupracovníci pri osobnom, odbornom a ďalšom vzdelávaní komunikovali výlučne v nemeckom jazyku.   


Prednášky

Ako úvod do jednotlivej problematiky sú veľmi vhodné prednášky

(trvanie cca. 60-90 min),


Možné témy sú napr.:

 • prevencia duševného zdravia
 • prevencia burnout syndrómu/ manažment stresu
 • self manažment
 • motivácia
 • časový manažment
 • komunikácia a manažment konfliktov
 • umenie prijať nezmeniteľné - umenie akceptácie
 • dar a sila emocionálnej odvahy  

 • prispôsobovanie sa - život na istotu?


Témy a obsah prednášky je možné individálne prispôsobiť.

Koučing / rozvoj potenciálu

Radi by ste iniciovali určité zmeny, vylepšili svoje výkony, dosiahli svoje ciele alebo chcete naozaj spoznať svoj potenciál?

Počas komplexného koučingu Vás budem sprevádzať pri zmenách v súkromných ale      i v pracovných procesoch. Viem Vás podporiť, odhaliť a vyjasniť rôznorodé problémové oblasti a zároveň poslúžim ako katalyzátor a podpora pri aktivácii a rozvoji novo orientovaných procesov.

Pre Vás to znamená, že Vaša súkromná          a pracovná situácia bude pre Vás natoľko prijateľná, aby ste s ňou boli v súlade. Rozpoznáte nutné vzorce myslenia a správania, resp. ich budete rozvíjať tak, aby ste vedeli kroky, ktoré z nich následne vyplynú, sami naformulovať a aj zrealizovať.

Ja Vás podporím v tom, aby ste procesy optimálne nastavili a hlavne aby ste ich dokonale integrovali do Vášho každodenného života.


Možné témy:

 • foto koučing 
 • life koučing 
 • work - life - balance
 • self manažment 
 • potenciál a osobná sila
 • hodnoty a rozhodnutia


Zdravie 

Moja podpora pomocou rôznych nástrojov, ktoré posilňujú Vaše zdravie a schopnosť podávať výkony, ako aj odolnosť Vás a Vašich spolupracovníkov je nasmerovaná tak, aby boli trvalo udržateľné a posilniteľné. 

Tématizované je správanie jednotlivca, ale  aj organizačné  a rámcové podmienky vo firme. 

Vychádzajúc z individuálne vytvorených jednotlivých opatrení  vás podporím  a v snahe zostať mentálne a fyzicky zdraví tak, aby ste sa v plnej energii a motivovaní mohli  postaviť    za ciele a úspech  firmy. 

Možné témy: 

 • work-life-balance 
 • manažment stresu  
 • prevencia burnout syndrómu 
 • časový manažment  
 • self manažment
 • pohybový tréning a výživové tipy
 • komunikácia a manažment konfliktu 
 • kreativita a inovácia
 • organizácia pracovného miesta  


Prevencia burnout syndrómu

Využitie potenciálu - zabránenie vyhoreniu


Vytvorím pre Vás individuálne programy, ktoré Vás a Vašich spolupracovníkov podporia v tom, aby ste mali dostatok energie na zvládanie každodenných pracovných povinností, zostanete mentálne aj fyzicky aktívni a budete naozaj motivovaní presadzovať Váš úspech, či úspech Vašej firmy


analýza - riešenie - aplikácia 

Objednajte si moje služby

Prosím, vyplňte  potrebné údaje a ja sa Vám čo najskôr ozvem.

www.dusamoja.sk