www.dusamoja.sk

Vedomé a cielené zmeny samých seba vedú k úspešnému konaniu 


                 Svoje služby poskytujem aj pre nemecky hovoriacich klientov, napr. aj pre nemecké firmy na Slovensku, ktorým záleží na tom, aby ich  spolupracovníci pri osobnom, odbornom a ďalšom vzdelávaní komunikovali výlučne v nemeckom jazyku.   


Arteterapia 


Používa výtvarné prostriedky, metódy a techniky k sebavyjadreniu človeka, ktorý tvorí. Je úspešnou metódou pre psychické uvoľnenie a následnú katarziu. Výsledný artefakt a zároveň i proces, ktorý je uchopený verbálne, pomáha zažiť a porozumieť vlastným psychickým procesom a vzorcom vlastného správania. Spája poznatky psychológie, umenia, tiež filozofie a zároveň sa opiera i o novodobé poznatky z neurológie. 

Nejde o výkon, ide o srdce. Človek nemusí vedieť vôbec maľovať či kresliť, ide o sebavyjadrenie myšlienok, pocitov vedomých aj nevedomých postojov, zážitkov a názorov, prežívania, bez snahy zapáčiť sa. Výsledok je autentický, typický pre jednotlivca, ktorý ho vytvoril.

Ide o zážitkovú, neverbálnu a uvoľňujúcu formu terapie, kde nie sú potrebné žiadne umelecké skúsenosti či nadanie, nie je dôležitý výsledný obraz, či produkt.
Je vhodná pre každého. Nehodnotí sa výsledok výtvarnej tvorby, dôležitý je celý proces, a tak je vhodná aj pre tých, ktorým strach či zábrany vytvárajú bariéry, že tvoriť nevedia. 

Využíva rôzne formy umenia ako spôsob komunikácie. 

Cieľom je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, rôznych vnútorných psychických procesov a vzťahov, ktoré nie vždy dokáže uchopiť a vyjadriť slovne.

Prednášky

Ako úvod do jednotlivej problematiky sú veľmi vhodné prednášky

(trvanie cca. 60-90 min),


Možné témy sú napr.:

 • prevencia duševného zdravia
 • prevencia burnout syndrómu/ manažment stresu
 • self manažment
 • motivácia
 • časový manažment
 • komunikácia a manažment konfliktov
 • umenie prijať nezmeniteľné - umenie akceptácie
 • dar a sila emocionálnej odvahy  

 • prispôsobovanie sa - život na istotu?


Témy a obsah prednášky je možné individálne prispôsobiť.

Koučing / rozvoj potenciálu

Radi by ste iniciovali určité zmeny, vylepšili svoje výkony, dosiahli svoje ciele alebo chcete naozaj spoznať svoj potenciál?

Počas komplexného koučingu Vás budem sprevádzať pri zmenách v súkromných ale      i v pracovných procesoch. Viem Vás podporiť, odhaliť a vyjasniť rôznorodé problémové oblasti a zároveň poslúžim ako katalyzátor a podpora pri aktivácii a rozvoji novo orientovaných procesov.

Pre Vás to znamená, že Vaša súkromná          a pracovná situácia bude pre Vás natoľko prijateľná, aby ste s ňou boli v súlade. Rozpoznáte nutné vzorce myslenia a správania, resp. ich budete rozvíjať tak, aby ste vedeli kroky, ktoré z nich následne vyplynú, sami naformulovať a aj zrealizovať.

Ja Vás podporím v tom, aby ste procesy optimálne nastavili a hlavne aby ste ich dokonale integrovali do Vášho každodenného života.


Možné témy:

 • foto koučing 
 • life koučing 
 • work - life - balance
 • self manažment 
 • potenciál a osobná sila
 • hodnoty a rozhodnutia


Zdravie 

Moja podpora pomocou rôznych nástrojov, ktoré posilňujú Vaše zdravie a schopnosť podávať výkony, ako aj odolnosť Vás a Vašich spolupracovníkov je nasmerovaná tak, aby boli trvalo udržateľné a posilniteľné. 

Tématizované je správanie jednotlivca, ale  aj organizačné  a rámcové podmienky vo firme. 

Vychádzajúc z individuálne vytvorených jednotlivých opatrení  vás podporím  a v snahe zostať mentálne a fyzicky zdraví tak, aby ste sa v plnej energii a motivovaní mohli  postaviť    za ciele a úspech  firmy. 

Možné témy: 

 • work-life-balance 
 • manažment stresu  
 • prevencia burnout syndrómu 
 • časový manažment  
 • self manažment
 • pohybový tréning a výživové tipy
 • komunikácia a manažment konfliktu 
 • kreativita a inovácia
 • organizácia pracovného miesta  


Prevencia burnout syndrómu

Využitie potenciálu - zabránenie vyhoreniu


Vytvorím pre Vás individuálne programy, ktoré Vás a Vašich spolupracovníkov podporia v tom, aby ste mali dostatok energie na zvládanie každodenných pracovných povinností, zostanete mentálne aj fyzicky aktívni a budete naozaj motivovaní presadzovať Váš úspech, či úspech Vašej firmy


analýza - riešenie - aplikácia 

Objednajte si moje služby

Prosím, vyplňte  potrebné údaje a ja sa Vám čo najskôr ozvem.

www.dusamoja.sk