Meditácia smiechu

Meditácia smiechu je sila! 

Počas jógy smiechu praktizujeme tzv. "tréningový smiech", ktorý nazývame aj   smiechocvikmi.  Meditácia smiechu je spojenie smiechocvikov, rozcvičenej bránice   a ďalších pri smiechu používaných častí tela, pohybu uvoľnenej energie a dobrej nálady, vyvolanej pôsobením rôznych hormónov v našom tele. 

Meditácia smiechu má viac fáz: 

V prvej fáze ide o rozcvičenie a odstánenie posledných zábran pomocou zvieracích smiechocvikov a iných bláznivých aktivít. V tejto časti je cieľom rozhýbať bránicu a tiež uvoľniť človeka tak, aby opustil svoje posledné obavy a zábrany a zmenil svoje obmedzujúce presvedčenia vo svoje vlastné schopnosti smiať sa iba tak a prijatie hravej nálady. Vlastne ide o to, aby sme sa dostali pomyselne  k svojmu vnútornému dieťaťu, naplno prijať, že sa môžeme smiať bezdôvodne, jednoducho preto, že chceme. 

V druhej fáze je hlavná časť meditácia smiechu. Prebieha obvykle na podložke v ľahu  na chrbáte    so stíšeným svetlom. Toto je dosť intenzívna časť a nikdy nevieme povedať dopredu  ako dlho bude v skutočnosti trvať. Niekedy trvá "iba" 10 minút, inokedy môže trvať aj hodinu. Akonáhle sa smiech rozhýbe, už sa nezastavuje. Smejeme sa dovtedy, kým väčšina vládze. Ak si v tejto fáze potrebujeme oddýchnuť, jednoducho  na chvíľku prestaneme, naberieme sily a pokračujeme ďalej. A  kedže vieme, že väčšiu časť nášho tela tvorí voda a voda, ako živel je aj symbolom pre naše emócie,  v tejto fáze dáme do pohybu naše vnútorné more. 


Ľudia v tejto fáze so svojím smiechom experimentujú a objavujú vlastné nuance  smiechu, ktoré počas meditácie skúmajú prostredníctvom dýchania a rôznych zvukov   a s nimi spojených rezonancií tela. Tiež rôzne telesné pozície pomáhajú nášmu smiechu a ľudia v snahe sa čo najviac uvoľniť striedajú rôzne pozície a menia svoju polohu. Taktiež v tejto fáze je silné prežívanie spojenia s ostatnými a tým aj oveľa nákazlivejší   a intenzívnejší smiech. Niekto sa dokáže v tejto fáze zahrúžiť so smiechu úplne a zažíva pocity absolútneho emocionálneho uvoľnenia a úplneho vyprázdnenia mysle. Niekedy sú zážitky spojené aj s katarziou a uvoľnením plaču, ktorý pomáha liečiť emocionálne zranenia a rozpúšťa emočné obmedzenia. 

V tretej fáze nasleduje hlboká relaxácia a je spojená s emocionálnym, mentálnym a i fyzickým uvoľnením. Naplníme sa vnútorným kľudom. V tejto fáze postupne prichádza k prehlbujúcim sa zmeneným stavom vedomia, ktoré so sebou prinášajú predstavy našej podvedomej mysli plnej pestrých obrazov, alebo ale často aj hlboký spánok. V tejto časti máme minimálne osvetlenie, resp.  pokiaľ je to možné sme v úplnej tme. 

Po skončení relaxácie je cítiť únavu zároveň s vnútornou rovnováhou, kľudom a pocitom  harmónie. Súčasne prežívajú ľudia aj stav hlbokej empatie, súcitu a lásky k ostatným ľuďom. Môžeme doslova povedať, že sa doslova vysmejeme a zrelaxujeme  "z podoby", takže sa po skončení relaxácie skoro nespoznávame. Pripadáme si krajší a príťažlivejší ako na začiatku a taktiež tak pôsobíme na svoje okolie.  Naše rozpohybované vnútorné more sa ukľudnilo. 

Ukončujeme aktivitami zameranými na uzemnenie, najčastejšie tancom, občerstvením                      a rozhovorom s ostatnými účastníkmi.


text: Petr Fridrich, smichologie. www.dusamoja.sk