DUŠA MOJA

Polročná reflexia 

03.07.2018

Ach, dnes je už 3. Júla..

Už zase je polrok za nami....

Áno, čas beží...

Ak aj Vám ubehol čas tak rýchlo ako mne, buďte kľudní: je to dobré znamenie!

Čím rýchlejšie Vám pocitovo čas ubieha, tým viac sa toho vo Vašom živote deje - a tiež vo Vašich hlavách.

Ale - je dôležité, aby nám čas iba tak "neubzikol" - mali by sme sa z času na čas zastaviť a zamyslieť.

Napriek tomu, že leto je v plnom prúde - aj keď počasie tomu celkom nezodpovedá, nájdite si chvíľu čas pre iba seba.

Na zamyslenie.

O sebe, o Vašich cieľoch a o prebiehajúcom roku.

Urobte si polročnú reflexiu...Odpovedzte si na nasledovné otázky - dôležité je odpovedať si na otázky písomne /stačí v bodoch/:

  • Čo skvelé som zažil/a v prvom polroku tohto roku?
  • Čo som už z mojich tohtoročných cieľov dosiahol/la?
  • Čo osobné som sa naučil/a? čo metodické som sa naučil/a?
  • Čo sa mi nepodarilo až tak dobre? Čo zlyhalo(projekty, úlohy, ciele)?
  • Kde a ako sa sám/sama seba sabotujem (na osobnostnej úrovni, v správaní, vo svojom sebamanažovaní) ?
  • Čo chcem v druhej polovici roka vedieť lepšie, robiť lepšie, čo sa chcem naučiť?
  • Čo alebo ktoré sú moje veľké kroky, ktoré ma v druhej polovici roka posunú najďalej?
  • Čo mi chýba na zrealizovanie otázky 6 a 7? Čo mám a môžem čítať, naučiť sa a urobiť? Ako si môžem osvojiť potrebné vedomosti aby som sa posunul/a rýchlejšie tam kam si prajem sa posunúť (knihy, kurzy, sociálne siete) ?
  • Ak chcete, môžete svoj polrok zhrnúť aj vizuálne: napr. si nakreslite ako "Vaše akcie" klesali a stúpali, alebo si všetky otázky a odpovede nakreslite vo forme myšlienkovej mapy na A4-papier.
  • Môžete - dobrovoľne, bez stresu - dať vášmu prvému polroku aj body ( 10 - vynikajúci, 6 - okej , 5 dá sa, 0 = ....)

Bodovanie je úplne subjektívne.

Ide o to, aby ste videli, kde sa nachádzate a či ste s tým OK, ako sa v tom stave, v ktorom aktuálne ste, cítite.

Prajem Vám pekný deň!

P.S.

a ak ste si teraz v panike pomysleli, že v druhom polroku musíte ešte urobiť 1596 rôznych vecí... tak kľud, .....nádych, výdych - všetci to takto máme...

Dajte si ešte jeden hlboký nádych a uvedomte si že,

naplnený život nepozostáva z toho, že do neho natlačíme všetko čo sa len dá, ale z toho, že nepotrebné uvoľníme a že sa budeme venovať tomu, čo nám energiu dodáva, čo nás baví a hlavne, čo nám dáva zmysel a korešponduje s našimi hodnotami.

Ilustrácia: ©Viktor Csiba, 2017

DUŠA MOJA