Polročná reflexia 

03.07.2018

Ach, dnes je už 3. Júla..

Už zase je polrok za nami....

Áno, čas beží...

Ak aj Vám ubehol čas tak rýchlo ako mne, buďte kľudní: je to dobré znamenie!

Čím rýchlejšie Vám pocitovo čas ubieha, tým viac sa toho vo Vašom živote deje - a tiež vo Vašich hlavách.

Ale - je dôležité, aby nám čas iba tak "neubzikol" - mali by sme sa z času na čas zastaviť a zamyslieť.

Napriek tomu, že leto je v plnom prúde - aj keď počasie tomu celkom nezodpovedá, nájdite si chvíľu čas pre iba seba.

Na zamyslenie.

O sebe, o Vašich cieľoch a o prebiehajúcom roku.

Urobte si polročnú reflexiu...Odpovedzte si na nasledovné otázky - dôležité je odpovedať si na otázky písomne /stačí v bodoch/:

  • Čo skvelé som zažil/a v prvom polroku tohto roku?
  • Čo som už z mojich tohtoročných cieľov dosiahol/la?
  • Čo osobné som sa naučil/a? čo metodické som sa naučil/a?
  • Čo sa mi nepodarilo až tak dobre? Čo zlyhalo(projekty, úlohy, ciele)?
  • Kde a ako sa sám/sama seba sabotujem (na osobnostnej úrovni, v správaní, vo svojom sebamanažovaní) ?
  • Čo chcem v druhej polovici roka vedieť lepšie, robiť lepšie, čo sa chcem naučiť?
  • Čo alebo ktoré sú moje veľké kroky, ktoré ma v druhej polovici roka posunú najďalej?
  • Čo mi chýba na zrealizovanie otázky 6 a 7? Čo mám a môžem čítať, naučiť sa a urobiť? Ako si môžem osvojiť potrebné vedomosti aby som sa posunul/a rýchlejšie tam kam si prajem sa posunúť (knihy, kurzy, sociálne siete) ?
  • Ak chcete, môžete svoj polrok zhrnúť aj vizuálne: napr. si nakreslite ako "Vaše akcie" klesali a stúpali, alebo si všetky otázky a odpovede nakreslite vo forme myšlienkovej mapy na A4-papier.
  • Môžete - dobrovoľne, bez stresu - dať vášmu prvému polroku aj body ( 10 - vynikajúci, 6 - okej , 5 dá sa, 0 = ....)

Bodovanie je úplne subjektívne.

Ide o to, aby ste videli, kde sa nachádzate a či ste s tým OK, ako sa v tom stave, v ktorom aktuálne ste, cítite.

Prajem Vám pekný deň!

P.S.

a ak ste si teraz v panike pomysleli, že v druhom polroku musíte ešte urobiť 1596 rôznych vecí... tak kľud, .....nádych, výdych - všetci to takto máme...

Dajte si ešte jeden hlboký nádych a uvedomte si že,

naplnený život nepozostáva z toho, že do neho natlačíme všetko čo sa len dá, ale z toho, že nepotrebné uvoľníme a že sa budeme venovať tomu, čo nám energiu dodáva, čo nás baví a hlavne, čo nám dáva zmysel a korešponduje s našimi hodnotami.

Ilustrácia: ©Viktor Csiba, 2017

DUŠA MOJA