DUŠA MOJA

Meditácia pri horskom potoku

29.03.2020

Aby sme začali meditovať, nepotrebujeme nič, všetko už existuje, nemusíme nič radikálne meniť a nemusíme nikam odchádzať, jednoducho začnime.

Meditáciu je možné praktizovať vo všetkom, pri akýchkoľvek každodenných činnostiach. Jediné, čo na to potrebujeme, je udržať našu pozornosť na to, čo sa v súčasnosti deje, bez toho, aby sme sa zaoberali myšlienkami minulosti a budúcnosti.

Ak sa nám zdá, že sa v súčasnosti nedeje nič zaujímavé, sledujme svoje dýchanie alebo pocity v tele.

Na rozdiel od myšlienok, je dýchanie a telo vždy v prítomnosti.

Naša úloha je byť napojený na prítomnosť.

Meditácia pri horskom potoku.

Predstavte si, že stojíte na kameni v potoku. 

Stojím v strede potoka s malým vodopádom a sústredím sa najskôr na to, aby som si našla polohu, v ktorej dokážem stabilne stáť alebo sedieť. Tak ako mi to vyhovuje. Popri tom počúvam zurčanie tečúcej vody a nalaďujem sa na jej rytmus. Nalaďujem sa na rytmus vody, ktorá tancuje cez kamene, ktoré sú už zvyknuté na jej hladkanie. Dotýkam sa kameňov, stromov a rastlín, ktoré sú okolo mňa a preciťujem ich energiu. Pozorujem všetky tvary a farby okolo. Zhlboka sa nadychujem a pokúšam sa rozlíšiť aj jednotlivé vône v okolí. Ponáram ruky do vody a vnímam jej teplotu. Pozorujem, ako sa pri pohybe rúk rozvlní hladina. Som ako dieťa, ktoré je na všetko zvedavé, akoby to videlo po prvý raz.
Nalaďujem sa zároveň aj na svoj dych. Dýcham zhlboka, nosom. Nádych nosom, výdych nosom. Zopakujem niekoľko krát.
Cítim ako ma jemný vánok hladí po tvári a slnečné lúče hrejú na pokožke. Vnímam svoj dych a postupne s každým výdychom uvoľňujem svoje telo. Predstavujem si, ako všetko napätie s každým výdychom odchádza a rozpúšťa sa do vody, ktorá je všade okolo mňa. Som celým svojím vedomím iba v prítomnom okamihu. Skľudním svoje myšlienky. Ak sa mi to nedarí, iba ich iba pozorujem. Pozorujem ako prichádzajú a všímam si zároveň, že aj odchádzajú. Nerozvíjam ich. Kameň na ktorom stojím a aj ostatné kamene v potoku stoja pevne a užívajú si chlad tečúcej vody a energiu, ktorou ich voda pohládza. I ja stojím pevne a cítim, ako sa ma voda a energia z okolia dotýka. Cítim príjemný chlad, ktorý vanie z vody. Cítim ako energia okolo mňa očisťuje moje telo, očisťuje moju myseľ ...
Predstavujem si, že pena, ktorá steká do vodopádu je ako búrka mojich emócií, ktoré teraz prežívam. Predstavujem si, že voda tečie cezo mňa. Emócie hučia, točia sa, tancujú divoko a energicky, voda vytvára prirodzený tlak. Precítim to pomocou hluku, ktorý z vodopádu vychádza. Prestavujem si, ako sa okolo rozpenenej vody začínajú vytvárať malé ostrovčeky vody, ktorá sa pomaly ukľudňuje a prechádza z víru vášnivého tanca do pomalých pohybov. Ešte stále je v nej trochu tlaku, no postupne začína tiecť smerom dole a odnášať tlak, bolesť, strach, nepohodu, neistotu...všetko čo ma v tomto momente ťaží spolu s každým lístkom, ktorý tu ešte v potoku zostal od jesene. No nastal čas, kedy tieto listy tiež idú svojou cestou a tento prenádherný potok s priezračnou vodou im v tom pomáha. Chvíľku sa ešte točia vo víre vody, akoby sa nechceli vydať na svoju ďalšiu cestu. Do každého listu, vložím jednu emóciu, ktorá ma ťaží - s prvým listom posielam dole vodou bolesť, s druhým listom tlak okolia, s tretím listom púšťam tlak, ktorý si vytváram sama sebe, so štvrtým listom púšťam strach,  s piatym neistotu z budúcnosti....so šiestym....so siedmym.... s ôsmym....doplním podľa toho ako to cítim ...


pokračujem tak dlho ako potrebujem...


Všetky zachytené listy som pustila a zaželala som im šťastnú plavbu. Cítim ako som sa uvoľnila, ako sa mi ľahšie dýcha, ako ma energia, ktorá okolo potoka prúdi a energia očistnej vody odľahčila. Som úplne pokojná a vyrovnaná.
Cítim sa čistá, mám čistú a jasnú myseľ. Mám čisté srdce, plné lásky a pokoja.
Nádych nosom, výdych nosom...niekoľko krát. Tak ako to cítim.
Prežívam pokoj.
Okamihy vnútorného ticha.
Som v prítomnosti.
Všetko vo vesmíre je navzájom prepojené, rovnako ako je prepojené všetko na zemi.
Energia života napĺňa celú prírodu, rastliny, zvieratá a ľudí.
Naplno vnímam túto energiu a nechávam ju, nech prenikne celou mojou bytosťou, dáva mi radosť a skutočné vnútorné naplnenie.
Ďakujem ti prenádherná a čistá voda za to, že som sa mohla vykúpať v tvojej očistnej energii.
Ďakujem ti, že som mohla poslať na cestu moje "listy", ktoré som písala za posledné dni, či týždne...
Ďakujem za to, že môžem dnes stáť v potoku a dýchať čerstvý vzduch.
Ďakujem ti životodarná príroda, za tvoje dary, za stromy, ktoré nám pomáhajú dýchať, za všetko čo si stvorila.
Ďakujem matke zemi za jej každodennú pomoc.
Ďakujem.


Namaste.


Ak budeme túto meditáciu, alebo akúkoľvek inú robiť denne, postupom času sa objavia - mier, pohoda a blaženosť. Tak môže byť každý deň v našom živote stále viac lásky, uvedomenia a spontánnej tvorivosti.

Každá meditácia prináša:

· Uvoľnenie telesného aj duševného napätia

· Pocit vyrovnanosti a harmónie

· Podporu imunitného systému a regenerácie buniek

· Uvedomenie si spojenia s prírodou

· Oddych, relax a psychickú pohodu

· Odstránenie negatívnych emócií ako strach, smútok, pocit osamelosti

· Zlepšenie koncentrácie a zmyslového vnímania

· Zmiernenie bolestí

· Duchovný rozvoj

DUŠA MOJA