DUŠA MOJA

Flow a fraktálna kresba.

25.05.2021

"Človek si svoju životnú úlohu nevymýšľa, ale ju nachádza - je preňho vnútorným zjavením. Napriek tomu sa pre ňu musí rozhodnúť zo slobodnej vôle a mravne sa prekonávať, aby ju uskutočnil. Môže aj zlyhať a neuskutočniť ju. Poslom a zvestovateľkou životnej úlohy je krása, náš estetický zmysel. Všade tam, kde vás oslovuje krása, máte pred očami vaše poslanie. 

Krása sa objavuje tam, kde sa chce niečo zrodiť do sveta." (E.Páleš) 

S fraktálnou kresbou som sa už tak spriatelila, že síce ešte mám občas i dni keď nekreslím, no pastelky a výkresy sú mojím, dá sa povedať, každodenným sprievodcom. Fascinujúce na nej je, že ide o metódu kreslenia, ktorú keď sa človek raz naučí, dokáže sa doslova a dopísmena vykresliť. Veľmi zjednodušene povedané, "vykresliť z problémov."  Je to metóda, ktorú zvládne každý, kto dokáže v ruke držať pero a pastelku. Nie je ohraničená vekom kresliaceho.   

Zaujímavé na tejto metóde je to, že základ kresby sa vždy kreslí so zatvorenými očami. Kresba sa podľa druhu fraktálu, vymaľováva podľa istých pravidiel. 

Je viac druhov fraktálnej kresby: autoportrét duše, umelecký fraktál, kryštáľový fraktál mysle, emocionálny fraktál, ruka zdravia ... . Ku kresleniu fraktálov patrí aj tkz. fraktálny cyklus, ktorý označujeme buď ako intuitívny, ten je jednoduchší, vhodnejší pre človeka, ktorý s fraktálom začína alebo terapeutický - pokročilý, ktorý je ako už z názvu vyplýva, vhodnejší pre ľudí, ktorí už s fraktálom majú skúsenosť. Tak či tak, všetci sme raz začínali v rôznych oblastiach, ktorým sa dnes venujeme a aj u fraktálov začíname s kreslením postupne. 

Najskôr sa kreslí autoportrét duše, kde sa človek spája so svojím vnútorným ja a na papier si doslova nakreslí svoj aktuálny stav svojho vnútra. Zo zatvorenými očami kreslíme fraktálnu mriežku, ktorú potom pomocou pasteliek vymaľujeme podľa presných pravidiel. Mali by sme ich nakresliť tri a ideálne každý deň jeden obrázok. Na základe týchto troch obrázkov je možné urobiť analýzu a tieto prvé obrázky sú potom už  súčasťou celého fraktálneho cyklu, ktorý môže byť ako som už vyššie spomenula buď intuitívny alebo pokročilý/terapeutický a zvyčajne pozostáva z 21 kresieb.  Fraktálny cyklus je potrebné ukončiť v stanovenom období,  ideálne je keď sa jeden obrázok vyhotoví do max. 5 dní.  Cyklus sa odporúča kresliť raz ročne, pri závažných /napr. zdravotných problémoch/ aj častejšie. 

https://www.dusamoja.sk/workshopy/

Fraktálne kresby si vystavujeme v priestore, kde môžu na nás pôsobiť. Nielen samotný motív, ale i farby na nás pôsobia.  Farby majú v sebe moc, prostredníctvom ktorej nás môžu motivovať,  upokojiť, vyrovnať, inšpirovať no i napr. rozrušiť.  Niektoré farby nás môžu energeticky otvárať, iné pôsobia práve opačne. 

Irena Brežná vo svojej knihe "nevďačná cudzinka " píše: "...Jazyky sú bytosti. Žijú medzi nami, flákaju sa alebo zvŕtajú, hrmocú, zadŕhajú sa, švitoria. Jazyky živíme a šatíme, takže sú nasýtené alebo obnosené, podvyživené či elegantné. Ak je jazyk hebký, kúpem sa v ňom a liečim sa. "

I farby by sme mohli nazvať bytosťami. Veď raz sme odetí elegantne, raz obnosene, raz tak, že žiarime, inokedy sa zlaďujeme so šeďou okolo nás... Obliekame sa spontánne do farieb svojej aury. Tak sa môžeme vo farbách našich duši kúpať a liečiť. Umením a tvorením si môžeme pomáhať aj sami. Reč a myšlienky majú svoje obmedzenia. Keď sa ocitneme v situácii, kedy si nevieme rady alebo ani nevieme čo sa s nami deje, môžeme si takýto stav namaľovať, vymodelovať, zostaviť. Naše vnímanie problému sa zmení a pomôže nám získať nadhľad. Výtvarná činnosť odvádza napätie, odvádzajú sa potlačené veci, môžeme nechať priestor emóciám. V umení sa zároveň nachádzame a strácame. Umenie je tvorenie - tvorenie ktoré pochádza z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha. Umenie je činnosť, ktorá človeku umožňuje vedome ovplyvňovať druhých prostredníctvom istých vonkajších znamení tak, aby v nich vyvolal alebo oživil pocity, ktoré sám zakúsil. 

Ak chceme vedieť ako sa naozaj cítime, nie ako to máme uložené v našej mysli, tak aj fraktálna kresba ako jedinečný druh art terapie je cestou do nášho vnútra. Je to cesta sebapoznania, cesta k rozvoju kreativity. Počas procesu kreslenia sa naučíme rozumieť tomu, čo nám hovorí naše podvedomie. Porozumieť sebe samému je dôležitejšie ako si myslíme. Iba vtedy ak rozumieme sebe samým môžeme naozaj porozumieť aj okolitému svetu. Pri kreslení fraktálov vstupujeme do sveta farieb a obrazovým jazykom, ktorý je mimochodom najstarším jazykom na svete, vyjadrujeme a objavujeme svoje pravé ja. Podporujeme komunikáciu, zlepšujeme naše vzťahy, uvoľnujeme stres, zbavujeme sa tráum a blokov, hráme sa ... 

Počas kreslenia fraktálov sa dostávame do stavu plynutia. Iste to poznáte aj vy, keď sa venujete činnosti, ktorá vás úplne pohltí. Odborníci nazývajú takýto stav aj flow. Toto slovo pochádza z anglického jazyka a znamená prúdenie alebo tok. Ide o duševný stav, pri ktorom je osoba tak zahĺbená do určitej činnosti, že sa jej všetko ostatné zdá nedôležité. Je to stav, v ktorom sa telo alebo myseľ dostane na hranicu svojích možností vo vedomej snahe dosiahnuť niečo obtiažne, niečo čo stojí za to. Takto nejako definuje flow psychológ Mihaly Csikszentmihalyi, ktorý o flow hovorí aj ako o stave úplnej sústredenej motivácie. Ide teda o cieľavedomé zaujatie, pri ktorom človek ovláda svoje emócie, ktoré mu pomáhajú k lepšiemu výkonu v tom, čomu sa práve venuje.  Keď sme v plynutí, naše emócie nie sú iba ovládnuté a usmerňované, ale sú aj pozitívne naladené a zapojené do riešenia úlohy. Ak je človek znepokojený alebo niečím rozladený, väčšinou flow  dosiahnuť nemôže. To, že sme vo flow, zistíme tak, že zažívame pocit spontánnej radosti a nadšenia z činnosti.  Tiež ide o hlboké sústredenie sa na výhradne vykonávanú aktivitu, nie na seba alebo vlastné emócie. 

Všetci takýto stav poznáme, no nehovoríme mu bežne flow, ale skôr ako: byť v prítomnom okamihu, zapálená/ý, vyladená/ý, byť v inej dimenzii...a podobne. Myšlienku "flow"  pripomína v budhizme a taoizme stav, ktorý hovorí o stave mysle známej ako "akcia nečinnosti" alebo "robiť, napriek nerobeniu"

Aj pri kreslení fraktálov sa dostávame do podobného stavu.  Ja tento stav vnímam keď kreslím fraktály alebo fotografujem, vtedy  splynie činnosť a vedomie a v tom momente sa z mojej mysle vytratia bežné myšlienky. Vtedy sa akoby prepínam do iného modusu a starosti o nejaké vlastné "ja" sa naozaj stratia. Neuvedomujem si telesné potreby ako je hlad, smäd alebo únava. Takýto stav môže pretrvať hodiny. 

Ak sa človek dostane do prúdu, teda do flow, vedie ho tento stav k rastu svojho "ja"

O Michelangelovi sa hovorí, že keď maľoval Sixtínsku kaplnku vo Vatikáne, tak že asi tvoril v stave flow, pretože je zaznamenané, že maľoval niekoľko dní v kuse a bol tak zabratý do práce, že sa vôbec nezastavoval, nejedol a nespal až nakoniec omdlel od únavy. Keď sa potom prebudil svieži a začal znova maľovať, dostal sa do stavu úplného ponorenia. 

Vo flow sa nachádzame vtedy, keď je pre nás dôležitejší zážitok z činnosti ako jej výsledok. Keď si užívame hru viac, ako to, ako skončí. 

viac o Metóde fraktálnej kresby: 
https://www.dusamoja.sk/o-metode-fraktalnej-kresby/
DUŠA MOJA