Jóga smiechu

"Keď sa smeješ, meníš sa. Keď sa meníš ty, mení sa celý svet."

Dr. Madan Kataria

Lekárovi a učiteľovi jógy Madan Kataria z Mumbai, sa podarilo zoznámiť s jógou smiechu alebo tiež hasyou- jógu už skoro celý svet. Slovo "Hasya" pochádza zo sanskrtu a znamená smiať sa. Metóda, ktorú vyvinul Dr. Madan Kataria je zmes smiechocvikov prepojených s určitými dychovými technikami, ktoré dnes už praktizujú tisíce ľudí po celom svete.

Čo je jóga smiechu?

Madan Kataria založil v Indii v roku 1995 prvý klub smiechu. Dnes je klubov smiechu po celom svete viac než 6000. Jóga smiechu má dokonca "svoj deň" - každý rok, vždy prvú nedeľu v máji sa oslavuje Svetový deň smiechu. Priznivci jógy smiechu sa stretávajú o 14:00 hod MEZ a zasielajú celú minútu plnú nálož srdečnej radosti zo života do univerza. Na všetkých kontinentoch sa počas Svetového dňa smiechu uskutočňujú menšie alebo väčšie eventy a Smiecho - stretnutia.

Zmeňme svet s jógou smiechu

Smiech nie je iba zdravý, ale ako všetci vieme aj nákazlivý. Energie sa prenášajú, či pozitívne alebo negatívne. Keď vstúpime do miestnosti, kde je napätá atmosféra, prenáša sa táto automaticky aj na nás. Opačne je pozitívna atmosféra, nálada a radosť tiež nákalzlivá. Psychologický terminus technikus znie - emocionálna nákazlivosť - a popisuje formu emocionálneho prenosu pocitov. Takzvané zrkadlové neuróny v našom mozgu spôsobujú, že nevedome imitujeme vyjadrené pocity nášho proťajšku.

Liečivý účinok smiechu je vedecky dokázaný a smiech sa využíva aj v terapeutickom kontexte napríklad pri pacientoch s bolesťami alebo s chronickými ochoreniami. Aj tu zohráva jóga smiechu dôležitú úlohu.

Jóga smiechu je zdravá

Jóga smiechu je spojenie dávnej, indickej jógovej tradície a novodobých vedeckých výskumov smiechu, tkzv. gelotológie. Účinky smiechu na telo skúmali už v roku 1964 na Standfortskej univerzite. Z toho sa ďalej vyvinuli tzv. smiecho- alebo humorterapie, ktorých liečebný účinok bol viacnásobne dokázaný. Pri smiechu sa uvoľňujú nielen svaly v oblasti tváre a brucha. Aj zaužívané a možno už neslúžiace myšlienkové vzorce sa pri smiechu uvoľňujú a môžu sa pretvoriť na nové, kreatívne. Na problémové situácie sa môžeme pozrieť z nadhľadu a dokážeme vytvoriť lepšie strategické riešenia.

Kto sa smeje jednu minútu, je sviežejší ako ten, kto praktizuje 45 minútový uvoľňovací tréning s dychovými cvičeniami. Prísun kyslíka sa mnohonásobne zvyšuje a zásobuje každú našu bunku čerstvou životbou energiou. Imunitný systém sa posilňuje, aktivujú sa detoxikačné procesy a stimuluje sa krvný obeh. Okrem to sa masírujú aj vnútorné orgány. To má vplyv na stimuláciu trávenia a aktiváciu metabolických procesov. Dokonca aj niekoľko hodín po záchvate smiechu sa v tele produkujú určité prospešné imunitné látky.

Čo sa deje v mozgu pri jóge smiechu?

Keď sa smejeme, náš mozog uvoľňuje dopamín - hormón šťastia. Činnosť mezolimbického systému, ktorý je tiež známy ako systém odmeňovania, sa zvyšuje       a poskytuje nám ďalšiu dávku radosti. Ak napríklad zažijeme úspech alebo sa tešíme  z mimoriadne peknej udalosti, náš systém odmeňovania sa aktivuje. Dobré je, že náš mozog funguje podobne ako sval. Je tvárny, dá sa trénovať a rozvíjať podľa svojich  úloh  a požiadaviek.

Vedci tento jav nazývajú neuroplasticitou. Čím častejšie a intenzívnejšie teda praktizujeme jógu smiechu, tým rýchlejšie bude náš mozog vytvárať hormóny šťastia    a uvoľní endorfíny. Neurovedci zistili, že tieto pozitívne emócie nielen zvyšujú všeobecnú chuť do života, ale tiež zlepšujú pamäť.

Jóga smiechu je nielen zábavná ale zlepšuje aj naše zdravie a pohotovosť !

Čím častejšie a dlhšie sa smejeme, tým ľahšie a rýchlejšie sa vytvárajú hormóny šťastia. Takto sa vytvára pozitívna špirála smerom nahor, ktorá nám postupom času uľahčuje stále viac a viac, ľahko a rýchlo preciťovať radosť. Týmto môžeme kontinuálne stupňovať všeobecnú kvalitu života a postupne získať charakter, ktorý bude ovplyvňovaný ľahkosťou.

Uvoľnené a radostné myslenie je prospešné aj pre náš vegetatívny nervový systém.

Uvoľnení a vyvážení jógou smiechu

Keď sme uvoľnení, je aktívny náš parasympatický nervový systém. Možno ho označiť ako "nerv pokoja" alebo "relaxačný nerv" , keďže slúži metabolizmu, regenerácii a tvorbe telových rezerv. Stará sa o pokoj, oddych a šetrenie sa. Vegetatívny nervový systém ovláda bez vplyvu vedomia väčšinu vnútorných orgánov a krvný obeh.

Protihráč parasympatiku je sympatický nervový systém (sympatikus), ktorý spôsobí zvýšenie výkonu organizmu a je aktívny pri útočnom, únikovom správaní alebo výnimočnej námahe.

Keď sme v stresových situáciách, procesy na podporu rastu sa dočasne zastavia, aby sa zabezpečilo zvýšenie výkonnosti tela. Ak sa nachádzame čoraz viac v stresových situáciách môžeme si pomocou jógy smiechu vytvoriť dokonalú rovnováhu. Napätie    a relaxácia by mali byť v zdravej a vyváženej rovnováhe.


www.dusamoja.sk