Film 

Fraktály - Hon na skrytou dimenzi

   ak máte 53 minút, pozrite si film o fraktáloch

  TU: https://www.youtube.com/watch?v=kl7D_ZxAF9M

Fraktál je geometrický objekt, ktorý má nasledujúce vlastnosti: je sebepodobný- znamená to, že ak daný útvar pozorujeme v akomkoľvek merítku či rozlíšení, pozorujeme stále opakujúci sa určitý charakteristický tvar (motív); mává na prvý pohľad veľmi zložitý tvar, ale je generovaný opakovaným použitím jednoduchých pravidiel. Fraktály sú na prvý pohľad najzložitejšie geometrické objekty, ktoré súčasná matematika skúma, majú však často prekvapivo jednoduchú matematickú štruktúru. Termín fraktál použil ako prvý matematik Benoît Mandelbrot v roku 1975.  Pochádza z latinského fractus -- rozbitý, lomený, rozlámaný.


Ľudia sa na svet pozerali komplexne okrem Mandelbrota. Čo pôsobilo zložito nematematicky. Mandelbrot sa nezamýšľa nad tým, čo vidí, ale čo viedlo k vzniku toho čo vidí. Nekonečné opakovanie dáva fraktálom jednu z ich charakteristický vlastností, čo matematici nazývajú sebe podobnosť. Pomocou fraktálov môžeme presne merať prírodné tvary a robiť výpočty, ktoré môžu byť aplikované na všetky formy od povodí riek až po pohyb oblakov. Všetky živé dynamické systémy, ktoré matematika považovala za matematicky neopísateľné sa pomocou fraktálov dajú nie len matematicky merať, ale i pochopiť. Vedec Dan Winter zistil, že fraktál je nekonečná kompresia. Ak fraktál stále približujete dostanete rovnaký tvar. Pokiaľ sa chcete priblížiť k centru do nekonečna je riešením pomer zlatého rezu. Fraktalita je jediná cesta pre riešenie času a priestoru.

www.dusamoja.sk