B l o g


 https://www.youtube.com/channel/UCmmtz8XiRdzI0qHE8Uw9-Rw

                        

"Človek si svoju životnú úlohu nevymýšľa, ale ju nachádza - je preňho vnútorným zjavením. Napriek tomu sa pre ňu musí rozhodnúť zo slobodnej vôle a mravne sa prekonávať, aby ju uskutočnil. Môže aj zlyhať a neuskutočniť ju. Poslom a zvestovateľkou životnej úlohy je krása, náš estetický zmysel. Všade tam, kde vás oslovuje krása, máte pred očami vaše...

Podstata mojej duše je tvorenie. Keď tvorím, intenzívne cítim, že žijem. Cítim sa naplnená životom, jeho farebnosťou, šťastím, láskavosťou a ľahkosťou. Vnímam, že v momentoch, keď si dovolím prejavovať sa tvorivo, prestáva existovať čas a priestor. Akoby zrazu tieto dve veličiny stratili svoju platnosť.

Poloha života - smrti - života spôsobuje, že osud, vzťahy, láska, tvorivosť a všetko ostatné sa pohybuje vo veľkých a nespútaných okruhoch alebo tokoch v nasledujúcom poradí: tvorba, pribúdanie síl, rozpúšťanie, smrť, inkubácia, tvorba atď. ... Krádež alebo neprítomnosť nápadov, myšlienok a pocitov spôsobuje prerušenie toku.

"Človek vidí v koňovi iba čiastočne koňa. Človek v ňom vidí okrem zvieraťa, odraz svojho vnútra, projekciu svojej duše. Niekto vidí krásu, druhý vidí silu, tretí jemnosť... všetko sú to aspekty a zároveň projekcie sily, krásy a jemnosti pozorovateľa. Takto sa stretávajú ľudia so svojimi "tieňmi", ktoré im kone zrkadlia. Tieňmi sú myslené tie časti...

Nasledujúce 3 cvičenia jógy smiechu pozostávajú z kombinácie dychu, relaxácie a smiechu. Je to skutočne dobrý spôsob, ako začať svoj deň pokojom a pozitívnym prístupom, bez ohľadu na okolnosti vonku. Ak sa môžeme v našom každodennom živote usmievať, ak sme pokojní a šťastní, tak je to dobré nielen pre nás ale aj pre ostatných v našom okolí....

"Človek si svoju životnú úlohu nevymýšľa, ale ju nachádza - je preňho vnútorným zjavením. Napriek tomu sa pre ňu musí rozhodnúť zo slobodnej vôle a mravne sa prekonávať, aby ju uskutočnil. Môže aj zlyhať a neuskutočniť ju. Poslom a zvestovateľkou životnej úlohy je krása, náš estetický zmysel. Všade tam, kde vás oslovuje krása, máte pred očami vaše...

Podstata mojej duše je tvorenie. Keď tvorím, intenzívne cítim, že žijem. Cítim sa naplnená životom, jeho farebnosťou, šťastím, láskavosťou a ľahkosťou. Vnímam, že v momentoch, keď si dovolím prejavovať sa tvorivo, prestáva existovať čas a priestor. Akoby zrazu tieto dve veličiny stratili svoju platnosť.

Poloha života - smrti - života spôsobuje, že osud, vzťahy, láska, tvorivosť a všetko ostatné sa pohybuje vo veľkých a nespútaných okruhoch alebo tokoch v nasledujúcom poradí: tvorba, pribúdanie síl, rozpúšťanie, smrť, inkubácia, tvorba atď. ... Krádež alebo neprítomnosť nápadov, myšlienok a pocitov spôsobuje prerušenie toku.