B l o g
 

Podstata mojej duše je tvorenie. Keď tvorím, intenzívne cítim, že žijem. Cítim sa naplnená životom, jeho farebnosťou, šťastím, láskavosťou a ľahkosťou. Vnímam, že v momentoch, keď si dovolím prejavovať sa tvorivo, prestáva existovať čas a priestor. Akoby zrazu tieto dve veličiny stratili svoju platnosť.

Poloha života - smrti - života spôsobuje, že osud, vzťahy, láska, tvorivosť a všetko ostatné sa pohybuje vo veľkých a nespútaných okruhoch alebo tokoch v nasledujúcom poradí: tvorba, pribúdanie síl, rozpúšťanie, smrť, inkubácia, tvorba atď. ... Krádež alebo neprítomnosť nápadov, myšlienok a pocitov spôsobuje prerušenie toku.

"Človek vidí v koňovi iba čiastočne koňa. Človek v ňom vidí okrem zvieraťa, odraz svojho vnútra, projekciu svojej duše. Niekto vidí krásu, druhý vidí silu, tretí jemnosť... všetko sú to aspekty a zároveň projekcie sily, krásy a jemnosti pozorovateľa. Takto sa stretávajú ľudia so svojimi "tieňmi", ktoré im kone zrkadlia. Tieňmi sú myslené tie časti...