ARTETERAPIA


Používa výtvarné prostriedky, metódy a techniky k sebavyjadreniu človeka, ktorý tvorí. Je úspešnou metódou pre psychické uvoľnenie a následnú vnútornú duševnú očistu, prináša pocit úľavy po zbavení sa niečoho ťaživého alebo povznášajúci  účinok z prežitého umeleckého diela. Výsledný artefakt a zároveň i proces, ktorý je uchopený verbálne, pomáha zažiť a porozumieť vlastným psychickým procesom či vzorcom vlastného správania. Spája poznatky psychológie, umenia, tiež filozofie a zároveň sa opiera i o novodobé poznatky z neurológie.


Aktuálne workshopy, kurzy, semináre nájdete tu:  AKTUÁLNE s DUŠA MOJA


Ponúkam vám individuálne alebo i skupinové arte- stretnutia, ako špeciálnu sebarozvojovú metódu výtvarným umením, pri ktorej sa pracuje najmä s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či produkt. Nejde však o psychoanalýzu, tá prináleží psychológom. 

Nejde o výkon, ide o srdce. 

Človek nemusí vedieť vôbec maľovať či kresliť, ide o sebavyjadrenie myšlienok, pocitov vedomých aj nevedomých postojov, zážitkov a názorov, prežívania, bez snahy zapáčiť sa. Výsledok je autentický, typický pre jednotlivca, ktorý ho vytvoril.

Ide o zážitkovú, neverbálnu a uvoľňujúcu formu terapie, kde nie sú potrebné žiadne umelecké skúsenosti či nadanie, nie je dôležité výsledné dielo. 

Je vhodná pre všetkých. 

Nehodnotí sa výsledok výtvarnej tvorby, dôležitý je celý proces, a tak je vhodná aj pre tých, ktorým strach či zábrany vytvárajú bariéry, že tvoriť nevedia.

Vždy ide o vnútornú výpoveď človeka a teda nič nie je pekné alebo škaredé, dobré či zlé. 

Každé jedno dielo má svoju výpovednú hodnotu a zmysel.

Využíva rôzne formy umenia ako spôsob komunikácie.

Cieľom je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, rôznych vnútorných psychických procesov a vzťahov, ktoré nie vždy dokáže uchopiť a vyjadriť slovne.

Prostredníctvom individuálnych či skupinových arte-stretnutí je človeku umožnené spoznať vlastný potenciál, zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie, arteterapia môže byť veľmi účinná podpora v raste osobnosti.

Arteterapia rozvíja kreativitu, pomáha rozvoju našej osobnosti, lepšiemu prežívaniu, chápaniu seba a života.

Zároveň umožňuje porozumieť svojim vnútorným obrazom, ktoré sa dostávajú von z podvedomia neverbálnym spôsobom.

Arteterapia môže byť individuálna, skupinová, partnerská, rodinná alebo môže byť využívaná i v rámci teambuildingových aktivít.

Z mojej vlastnej skúsenosti a z praxe viem, že arteterapia je úžasný nástroj i pre zdravých ľudí, ktorí si jednoducho nevedia nájsť odpovede na rôzne otázky, či nevedia čosi v živote pochopiť alebo uchopiť verbálne. Cez umenie a svoju jedinečnú tvorbu sa im môžu doslova a do písmena otvoriť dvere k svojmu prežívaniu a pochopeniu seba samého.

Je to výborný prostriedok i pre každodenný život, dnes príliš naplnený a veľmi rýchly. Počas výtvarného tvorenia sa človeku prinavracia pocit pre prítomnosť a aktuálne prežívanie v nej, ktoré môže byť zároveň spojené s radosťou.

Zasahuje do všetkých oblastí prežívania na úrovni tela, mysle a duše.

 • je cestou sebapoznávania a sebarozvoja
 • rieši psychické problémy pri menopauze a strate zmyslu života
 • je podpora v krízových obdobiach / strata zamestnania, blízkej osoby... /
 • podpora pri psychickej nerovnováhe
 • v zložitých a stresových životných situáciách
 • vhodná pri pocitoch smútku, úzkosti, depresie
 • otvára priestor pre realistický pohľad
 • vytvára a učí nás optimistickému premýšľaniu
 • vhodná pri riešení partnerských problémov a problémov dospievajúcich
 • vo veľkej miere rozvíja kreativitu
 • podporuje spontánnosť
 • učí nás zodpovednosti za vlastný život
 • je zábavná a radostná
 • pri skupinovej arteterapii vzniká jeden celok, nové podnety, obohacujúce rozhovory, radosť zo spoločného tvorenia a zo života.

Ja využívam arteterapiu ako metódu, ktorá môže byť nápomocná pri rôznych problémoch, napr. partnerských či sociálnych, vzťahových, nezvládnutých či potláčaných emóciách, strachoch, syndróm vyhorenia a pod.

V jednoduchosti povedané všade tam, kde nám naše emócie, zmýšľanie a konanie bránia vo vlastnej prosperite a celistvosti.

Všade tam, kde je potrebné odkryť, pochopiť a uchopiť čo sa mi deje, prečo sa mi to deje a čo s tým môžem urobiť, aby som sa cítil/a v súlade so sebou. 

V prípade záujmu je možné realizovať workshop aj pre malé uzavreté skupiny, resp. jednotlivcov aj vo vašich priestoroch, prosím kontaktujte ma.   

Ponúkam aj terapiu tancom - individuálnu i skupinovú. 

Tanečná medicína

Bližšie info o tanečnej medicíne na webovej stránke už čoskoro, ak potrebujete vedieť viac hneď  teraz, napíšte mi, alebo volajte.