Priebeh jógy smiechu

Jóga smiechu je koncept cvičení a vychádza z toho, že smiať sa môže každý, iba tak, bez dôvodu. Teda bez vtipov, komédií aj keď zohrávajú v našich životoch dôležitú úlohu. 

Smiech je vo svojej podstate vlastne fyzická aktivita. Je to kombinácia rýchleho vydychovania, vydávania zvuku, čo ale nie je vždy pravidlo a ešte pohybu. Kedže smiech je nepodmienený, obchádza naše myšlienkové procesy, ktoré nám bránia v uvoľnení  a zvyčajne sú aj "brzdou " prirodzeného smiechu. Užitočný je tento proces hlavne pre ľudí, ktorí sa už dlho nezasmiali, ktorí sami sebe hovoria, že nemajú dôvod k smiechu.  Pri smiechocvikoch jednoducho dôvod nepotrebujeme. 

Ako prebieha a funguje  jóga smiechu?

Smiech je pri tomto cvičení predovšetkým prostriedkom a až potom cieľom. Počas hodiny jógy smiechu robíme schmiechocviky a používame tkv. "tréningový smiech", ktorého cieľom je aktivovať prirodzený smiech, čo ale nie je podmienka. Ide o kombináciu smiechu, hravých aktivít, veselých asociácií a pohybu. Po nejakom čase "tréningového smiechu" a do našeho tela vyplavujú biochemické látky, predovšetkým endorfíny. Takto sa postupne spájame aj s intenzívnym smiechom a s ním je spojený aj intenzívny pocit prežívania prítomnosti a radosti. 

Ako hlboko do smiechu sa jednotlivec dostane je samozrejme individuálne, ale  u každého nastáva minimálne pár minút stav v prítomnom okamžiku a pocit radosti. Fakt je aj ten, že u  niekoho to ani na prvý pokus nepôjde.  "Epidémia vážnosti" ako túto dobu nazval Petr Fridrich,  má celkom slušný dosah. Takže ak aj niekoľko krát zostaneme iba pri  "tréningovovom smiechu", ide napriek tomu        o veľmi funkčné a užitočné cvičenie, ktoré má pre naše zdravie veľa prínosov. 

V jóge smiechu hrá okrem smiechocvikov dôležitú úlohu aj skupinová dynamika   a očný kontakt, ktoré pomáhajú zvýšiť "nákazlivosť smiechu".  " Nákazlivosť " emóciami je vedecky overený fakt, kedy hovoríme o empatických alebo tiež zrkadlových neurónoch, ktoré emócie prenášajú. Poznáme to napr. z filmov, kedy v nás emócie  z deja, na ktorý sme sa pozerali ešte nejakú dobu doznievajú. 

Jóga smiechu úzko súvisí s dýchaním, ktoré je podstatou nášho života. Smiech je  v podstate vydychovanie spojené so zvukom. Počas aktivít jógy smiechu zostatkový vzduch v našom tele vysmejeme a pomocou jednoduchých dychových cvičení do tela vdychujeme čistý kyslík, ktorý je najdôležitejšou zložkou nášho života. Smiechom teda naše dýchanie prehlbujeme. 

Jóga smiechu prebieha v štyroch krokoch: 

Krok 1: Tlieskanie 

pri jóge smiechu sa  v určitom rytme kombinujú tlieskanie a slabiky. Skupina sa pohybuje v priestore v tomto rytme tlieskajúc a vyslovujúc slabiky a nadväzuje očný kontakt. 

Krok 2: Dychové cvičenie

cvičíme ľahké dychové a naťahovacie cviky, ktoré sú prevzaté z jógy

Krok 3: Detská hravosť 

detská hravosť smiech podporuje a uľahčuje. Tu používame rôzne cvičenia, ktoré pôsobia radostne  a uvoľňujú. 

Krok 4: Smiechocviky 

v tomto kroku používame smiechocviky, ktorých je obrovské množstvo a každý cvičenec je vyzývaný nájsť svoj vlastný smiechocvik. 

Pri jóge smiechu zapájame a trénujeme naše svaly spojené so smiechom a to sú predovšetkým svaly v oblasti hlavy, ramien, šije, hrudníka, bránice a bedier. Predovšetkým stimulácia pohybu bránice      a brušných svalov, pomáha aktivovať parasympatický systém, ktorý je ukľudňujúcou časťou autonómneho nervového systému. Teda môžeme povedať, že tréningom bránice v podstate trénujeme odolnosť voči stresu.

Svaly pri smiechu vytvárajú intenzívne vibrácie v celom tele, ktoré zvyšujú našu životnú energiu        a emočnú odolnosť, uvoľňujú emočné bloky a rozpúšťajú emočné zranenia, čo vedie k následnému vnútornému kľudu a hlbokému uvoľneniu. 


Účast na hodinách jógy smiechu je dobrovoľná. Kurz nie je náhradou za lekársku alebo psychoterapaeutickú starostlivosť.

Ak človek podstupuje akýkoľvek druh liečby, zaväzuje sa pred zahájením kurzu informovať lektora    o tejto skutočnosti a o charaktere potiaží spojených s touto liečbou. V takom prípade doporučujeme  o účasti na kurze informovať aj svojho ošetrujúceho lekára.

Účastník je počas celého priebehu kurzu za seba zodpovedný sám a každý si stráži svoje hranice sám. Pokyny lektora sú navrhy, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie  na vedomie, že môže byť v priebehu kurzu vystavený fyzickému, psychickému alebo emocionálnemu zaťaženiu.  


www.dusamoja.sk